Saturday, December 25, 2004

För Sverige, i tiden

MONARKI Idag sade Carl-Gustaf Bernadotte något klokt. Det handlade inte om besöket i diktaturen Brunei (det nämndes inte alls), utan om EU. I sitt årliga jultal betonade han att EU alltsedan början varit ett viktigt fredsprojekt, och sade att vi alltför ofta glömmer bort det. Sant. Men rimmar uttalandet med den apolitiske statschefen som representerar hela folket? Dessvärre har ju den svenska debatten lite kört fast i ja vs nej till EU.

Som jag skrev i Liberala ungdomsförbundets tidning liebling (s9):
Föga förvånande är inte millennieskiftets 10:e viktigaste opinionsbildare helt opolitisk.

No comments: