Saturday, May 27, 2006

Hur gick det sedan (med lönesänkningsaffischen)?


För ett tag sedan skrev Expressens Anders Jonsson om arbetsplatsaffischen "Borgarna vill sänka din lön", där LO hävdar att alliansen sänker folks löner genom att sänka arbetsgivaravgiften. I artikeln intervjuades en ovetande Dan Andersson som förklarade att det finns väldigt beprövade beräkningar som entydigt visar att lönerna ökar när arbetsgivaravgiften sänks, för att därefter tystna lite när han insåg vad LO sagt. Många bloggare tog glatt upp nyheten. Men hur gick det sedan? Infriades förhoppningarna om att LO skulle backa från budskapet?

I veckan talade jag (efter att ha mailat utan att få svar) med LO:s valchef Claes-Göran Enman, för att se om budskapet hade ändrats efter chefekonomens uttalanden. Enman förklarade artigt att Andersson missförståtts, och höll fast vid att sänkta arbetsgivaravgifter faktiskt skulle vara detsamma som att sänka folks löner. Det främsta resultatet av Expressen-artikeln tycks ha blivit en liten justering av budskapet. Han höll åtminstone med om påståendet att "på sikt är sänkt arbetsgivaravgift inte detsamma som att sänka folks löner". Däremot höll han inte med om att affischen skulle vara otydlig på den punkten, utan sade att den var "agitatorisk". Dessutom skulle den upplysa om vart folks inbetalda arbetsgivaravgifter gick (att dessa siffror var fyra år gamla hade han lite svårt att tro, men sade att man kanske kunde ändra det på webben).

Nu bör det bör kanske sägas att påståendet att borgarna skulle vilja sänka folks löner inte bara förekommer i något pdf-flygblad som skrivits ihop lite snabbt efter alliansens budgetmotioner. Det finns också i LO:s valbroschyr [pdf] "Vi bygger Sverige" (s34). En 44 sidors fyrfärgsbroschyr, med en upplaga om minst ca 48 500 (det antalet var vad telefonisten på Strömbergs Distribution sade att de fått in i slutet av april. Flygbladet lades för övrigt ut på förbundets valhemsida den 3 maj). Inget hastverk, alltså.

Så kommer man avstå från att hävda att borgarna vill sänka folks löner, när det nu avslöjats som fel eller åtminstone vilseledande av bl a chefekonomen? Enman trodde inte att arbetsplatsaffischen skulle användas i valrörelsen, eftersom den då skulle ha hunnit bli lite gammal. Däremot var det inga problem med själva innehållet. Och uppgifterna kommer liksom valbroschyrerna användas.

I skrivande stund fanns 43 536 exemplar på lager.

Se även:


Berghs Betraktelser - LO gör den tredje uppgiften jobbig
haja.nu - LO vs LO
globaljuggler.net - Totalhaveri i LO-borgen
Ingemar EL Göransson vid LO/Valbloggen - Sno inte mina besparingar!
Håkan Jacobsson i UNT 060510 - Uppåt väggarna när LO syns på väggarna
bronenosets - Same procedure as last election?
Henrik Alexandersson - LO gör avbön
Rationalisten - Jag vet att jag är sent ute
(Med flera)

Thursday, May 25, 2006

Mer eller mindre allvarliga notiser (II)


 • LO/Ung-bloggaren Nicklas Eriksson tycker att moderaterna är samma gamla "svarta gäng" som Björn Afzelius sjöng om. LO-Valbloggen menar att moderaterna (axiomatiskt) vill "rea ut välfärden", och kallar partiet för "mörkrets riddare". Veckans (s)-liturgiska färg är svart. Inga ljus.


 • Pär Ström har blivit integritetsombudsman hos Den Nya Välfärden (det skedde i början av månaden, men jag tänkte först på det när jag läste hans signatur i SvD häromdagen). Gratulerar.


 • Statliga Kommittén för EU-debatt har en helsidesannons i den läsvärda vänstertidskriften arena. Det ligger i linje med kommitténs uppdrag att uppmuntra till debatt, men är verkligen läsare av tidskrifter som Axess, arena och Neo en publik som behöver uppmuntras till debatt? Det är något av att annonsera komvux-kurser i Matematik A i Nature eller PNAS.
      Innan en kritikstorm om ännu en s-debattmyndighet blåser upp, kan det dock vara värt att påminna om att bara ett parti i EU2004-kommittén motsatte sig att den permanentades. S, m, mp, c, kd och v var för. Bara fp var emot.


 • Denna uppsats [pdf] om "the stigma of vampirism" är barnsligt rolig läsning för samhällsvetare som sett något avsnitt av Btvs. Nästan som det österrikiska försvaret för de mytiska varelserna. Tyvärr är det inte helt tydligt att den förstnämnda är satir.


 • Riksrevisionen har varit uppe i debatten igen. Inga-Britt Ahlenius berättar i Ekot om att Regeringen vid myndighetens bildande inte tyckte att man behövde ha från regeringen självständiga revisioner, som i så många andra länder (att det räckte med myndigheten RRV och Riksdagens revisorer).
      I en SVT-intervju för några år sedan talade hon om detta som en mer djupgående skiljelinje i debatten. En demokratisyn som säger att politiker ska granska politiker, snarare än bara någon stolt självbild av att det i Sverige minsann inte finns några problem att granska. Jasenko Selimovics intervju med Inga-Britt Ahlenius kan hittas i SVT:s öppna arkiv (diskussionen om frågan börjar ungefär 4.5 minuter in i intervjun).

Mer eller mindre allvarliga notiser (I)

Ett par mer eller mindre allvarliga notiser, efter en tids frånvaro. Uppdateringsfrekvensen kommer vara ojämn fram till åtminstone v24.


 • Facktidningen Universitetsläraren rapporterar att kostnaderna för upploppen mot ungdomsavtalen kostat universiteten ungefär en halv mijon euro. Läs gärna hela intervjun för deras förklaringar till varför just studenter protesterade så mycket.


 • Lordi vann som bekant ESC (en rättmätig näsknäpp). Den som mot förmodan tvivlat på beslutsprocedurers betydelse kan fundera på hur väl bandet skulle klarat sig i det gamla systemet där nationella juries avgjorde. Enligt uppgift till bloggen har de tidigare ställt upp i Finland, bara för att slås ned av juryn där. Mer intressant är dock: Om de finska televoterarna visste att juries avgjorde tävlingen på europanivå, skulle de då rösta fram ett band med Lordis vinstchanser? Schlagerinstitutionalismen är ett outforskat fält.


 • I England pågår en debatt om alternativmedicinens förtjänster. Today Programme (ung P1 Morgon) sände en intressant debatt mellan två läkare häromdagen (kan hämtas här [mp3]). Utläggningen om cancerpatienters överlevnad kontra behandlingar vid Royal Homeopathic Hospital är klart hörvärd. Likaså den mer nyanserade debatten om teoretiskt klarlagda samband och placebo dessförinnan.


 • Snudd på samtidiga tentor i Affärsrätt, Mikroekonomi och Matematisk grundkurs ger låg uppdateringsfrekvens.


 • BBC Broadcasting House (BH) hade i söndags ett inslag om massakern i Beslan som är klart hörvärt. Reportern vandrar runt i de tomma skollokalerna, ser saker - skor, böcker, papper - omkringströdda. I ett klassrum - som han tror ägnats åt historieundervisning - hittar reportern Lenins samlade verk och sovjetiska lagböcker. Byggnaderna är i förfall, och med undantag för antiterrorklotter på tavlorna verkar det ha stått ganska stilla i två år. Programmet BH blandar högt och lågt. Detta inslag (ca 16 minuter in) är sådant som hjälper till att motivera BBC:s existens.
       Podcasten kan hämtas här[mp3] tills BBC tar bort den.


[ping]

Friday, May 05, 2006

Same procedure as last election?

Det är inte bara den titeln och slutsatsen som är märklig med arbetsplatsaffischen Borgarna vill sänka din lön. Uppgifterna om vart de olika delarna av arbetsgivaravgifterna går stämmer inte alls i år, valåret 2006. Däremot är de nästan på decimalen rätt för valåret 2002.

Till exempel kan man läsa att den allmänna löneavgiften är på 2.7%. Det var den för fyra år sedan [PDF]. I år är den enligt Skatteverket 4.4%. En enkel uträkning - som man egentligen kanske borde låta bli - visar att det är ungefär 60% högre (samtidigt som andelen som ska betala arbetsskador har överskattas med dryga 100%). Men den typen av procentuella jämförelser säger inget om orsaker, och kan lätt uppfattas som otydliga och ohederliga.

Något som däremot är intressant. är hur stor andel av arbetsgivaravgiften som alla borde kunna enas om är skatt. Även om man skulle köpa LO-argumentet - att det handlar om inbetalade försäkringsavgifter, och att alla avgiftssänkningar skulle göra att försäkringarna följdaktligen sänktes - finns det en del av arbetsgivaravgiften som inte ens i teorin motsvaras av en förmån. Den allmänna löneavgiften är på 4.4%. Det innebär att ungefär 13.6% av arbetsgivaravgiften är skatt. Inte avgift.

Låt då vara att systemet inte finansierar sig självt, och att - för att citera Försäkringskassan - "[d]en finansiella kopplingen mellan influtna avgifter och de förmåner de ska finansiera är förhållandevis svag". Man kan diskutera vad för avgifter som borde kallas skatter, och vad för skatter som betalar det som kunde avgiftsfinansieras. Men det kan lämnas till en annan gång.

Fördelningen ser ut så här:


UPPDATERING: Uppgifterna förekommer även i LO:s valbroschyr. Eventuellt kan siffrorna dock komma att ändras på nätet, enligt förbundets valchef. Se inlägg ovan.

Se även:

Libertarian in room 101 - 1+1=257?
Ståhlberg - Socialförsäkringarna i Sverige (SNS, 2004). (Finns t ex här.)
Ingemar EL Göransson vid LO - Sno inte mina besparingar.
Globaljuggler - Totalhaveri i LO-borgen (särskilt Tinos kommentar).
Right Online - LO och siffrorna (jag var den refererade Anders Märak Leffler.)