Wednesday, June 29, 2005

Tillbaka

DIVERSE Är numera tillbaka vid bloggen, och kommer förmodligen skriva igen lite. Ska också sent omsider svara på Mathias (I Chydenius fotspårs) bokutmaning. Som utlovat.

Antal böcker jag äger?
Har inte räknat (och bryr mig egentligen inte). Några hyllan Ivar fulla.

Senaste boken jag köpte?
En god affär (Lann & Thorsell).

Senaste boken jag läste?
Liksom så många andra bokutmanade läser jag många saker samtidigt och dessutom ofta skrifter med många separata kapitel, så det är lite svårt att säga. Jag tror dock att den senaste bok jag läste ut var ledarskribenten Jesper Bengtssons (s) "Mäktiga medier, mager demokrati", en förvånansvärt balanserad bok som tyvärr mynnar ut i en lätt förutsägbar Elmbrandtsk folkrörelsenostalgi.

Fem böcker som betyder mycket för mig
Douglas Adams Liftarens guide till galaxen (de första tre delarna iallafall) har nog satt sina spår i min humor och mina referensramar.

Per Anderssons Stenbeck, som handlar om en lätt skrämmande, ganska beundransvärd och klart fascinerande man som många har mycket att tacka för.

Mathias nämnde C S Forresters Hornblower-serie, romaner om Napoleonkrigen, som jag självklart också måste ta upp (med undantag för "Hornblower och hans samvete", som mest är märklig).

Håkan Holmbergs Att läsa Karl Popper (eg tankarna som presenteras) rekommenderas. Väldigt intressant att läsa, särskilt parallellt med Platons Staten (Claes Lindskogs översättning).

En bok som är väldigt praktisk att ha till hands är Formler och Tabeller i Fysik, Matematik och Kemi för gymnasieskolan (Ekholm et al).

Tuesday, June 28, 2005

Kongressfrånvaro

FRÅNVARO Imorgon börjar Liberala ungdomsförbundets kongress 2005, och jag kommer därför vara (mer) frånvarande. Besluten kan följas på Kongresswebben, där man också kan läsa de många motionerna. Tyvärr lär jag inte kunna blogga från kongressen, men kontroversiella beslut om våld, sex, droger (och folkomröstningar) kommer förmodligen att märkas i media ändå.

Jag lovar att svara på Mathias bokutmaning när jag kommer hem. Det var länge sedan den dök upp, men jag har inte glömt den. Jag kan avslöja att jag läser och rekommenderar "The Control Freaks", en bok för de som är intresserade av brittisk politik och New Labour. Vill man bara läsa om Campbell & Co:s praktiska metoder, kan nog Nicholas Jones tidigare bok "The Sultans of Spin" vara bättre.

Håll utkik i VK på fredag, där jag (lätt Dunleavyskt) skriver om institutionell kultur, alliansen, statsstyrning samt kasperdockor.

Åter snart.

Saturday, June 25, 2005

Omöjligt momsförslag

MOMS I komediserien Yes Minister ger Sir Humphrey ett enkelt råd för hur förslag kan avstyras: "Above all, if you wish to describe a proposal in a way that guarantees that a Minister will reject it, describe it as courageous.". Courageous betyder nämligen en möjlig valförlust.

Utöver det betyder ordet "modigt" eller "djärvt". Att utmana medieföretag och -anställda, kulturfolk och matkonsumenter genom skattehöjningar, passar ganska väl in på den beskrivningen. Så det var inte så konstigt att regeringen tog avstånd från förslaget om höjd matmoms så fort de kunde.

Förslaget om en lägre, enhetlig momssats har i sig - som GP påpekar - sina fördelar. Likabehandling, enkelhet, minskad administration och överskådlighet till exempel. Utredningens argumentation för sin sak på sidan frågor och svar ger en ganska bra bild av saken. Även om jag fortfarande oroar mig lite för privatteatrarnas och andratidningarnas räkning, måste jag säga att man blir mer och mer övertygad, ju mer av Statskontorets texter man läser.

Men förslaget känns snudd på politiskt omöjligt. "Det är som att gå på nattgammal is.", som Karin Pilsäter säger.

En strategi som kan fungera är att knyta förslaget till en större och mer överskuggande upplevd kris, som det skattebehov LO talar om. Men inte ens det lär göra att det överlever genom alla opinioner som kommer uppstå när man utmanar mängder av särintressen (som jag skrivit om tidigare).

För en enhetlig moms på ca 22% skulle innebära att matmomsen nästan fördubblades, medan turismmomsen, bokmomsen och tidningsmomsen skulle höjas med snudd på 270%. Courageous indeed.
Se även:

bronenosets - +270% matmoms? (sammanblandning av matmoms och bokmoms i rubriken)
SOU 2005:57, bilaga 8 - Statskontorets konsekvensutredning

Wednesday, June 22, 2005

Friår mot bättre vetande

FRIÅR I senaste numret av Ekonomistyrningsverkets tidning [PDF] uttalar sig en statssekreterare om en av miljöpartiets profilfrågor:
"Gun Eriksson erkänner att ibland kolliderar politik och kunskap. Hon nämner det så kallade friåret som ett exempel. Där fanns det egenligen ett för svagt samband mellan den önskade effekten och den metod man använde. Friåret är resultatet av en medveten politisk kompromiss, där de insamlade underlagen talade ett annat språk.
    – Det är inte så att man inte vet. I de flesta lägen vet man hur analysen och riskbedömningen ser ut, men man gör det ändå."
Man ska kanske inte ska förvänta sig någon entusiasm över friåret från en s-statssekreterare. Men nog ligger det en del i det hon säger.
Se även:

bronenosets - Avskaffa friåret (där bland annat Konjunkturinstitutets och IFAU:s synpunkter tas upp)
bronenosets - Oönskad bieffekt av friårsideologin (om friårsideologin och dess krockar med arbetsmarknadspolitiken)
Miljöpartiet - Friår - alla är vinnare

Tuesday, June 21, 2005

Systembolaget och den genetiska motboken

ALKOHOL I en ny rapport föreslår Eudoxa en ny alkoholpolitik. Tyvärr är rapporten lätt självmotsägande, och förslaget skjuter bredvid målet. I senaste numret av Liberala ungdomsförbundets debattidning skriver jag om "Totalkonsumtionsteorins förfall och den genetiska motboken", och argumenterar för varför man, i brist på bättre alternativ, bör acceptera ett monopol. Artikeln finns på sida 9 i Ignis 3/05 [PDF].

Saturday, June 11, 2005

centerpartiet.se 1996-2005

WEB Idag tillkännagjordes Centerpartiets nya stilrena hemsida. Med hjälp av Wayback machine kan man konstatera att de kommit en bra bit sedan 1996 års gula <frame>-lekande (uppdatering: som vid närmare inspektion visade sig var en stor tabell). En tidslinje i bilder förtydligar det hela:
centerpartiet.se anno 2005
2005
centerpartiet.se anno 2004-2000
2005-2000
centerpartiet.se anno 2000-1998
2000-1998
centerpartiet.se anno 1998-1996
1997
centerpartiet.se anno 1996
1996

Men man ska nog inte dra några större paralleller mellan en ev. "maudernisering" och utvecklingen av den grafiska profilen och hemsidan. Centern är trots allt inte de enda som utvecklat sina hemsidor.

sap.se anno 1996
1996
sap.se anno 2005
2005
Se även:

Lisa Falk - Ny grafisk profil
researcher - Centern uppdaterar logotypen

Thursday, June 09, 2005

Paus och sudoku

Är lite upptagen just nu, men kan meddela att bloggen inte försvunnit. Åter snart, med ett försenat svar på bokstafetten, texter om byråkrati, rapporter av olika slag, medier, Ryssland och lite annat blandat.

För den rastlöse rekommenderas vad som verkar vara en av trenderna inom tidningspyssel - sudoku. Mer hos

Monday, June 06, 2005

Så går det

Skärmdump från RixDax-spelet
De positiva korten i RixDax, Riksdagens undervisningsspel för gymnasiet, handlar om att man får åka luftballong eller att man slipper bli blöt i regnet. Kortet ovan förlorar man dock poäng på. En läxa åt politiker som behållit kärnkraften. Eller kanske åt de som bad folket om ett orakelsvar.

Sunday, June 05, 2005

"Karl Rove has nothing on these guys"

VAL05 Hittade några artiklar från valet i Storbritannien. Zack Exley berättar i Huffington Post om den valkampanj han var med om att leda. Labour är en förebild för progressiva i USA, skriver han lyriskt:
"But even more amazing was seeing a progressive Labor [sic!] party ruthlessly and relentlessly kicking ass. Karl Rove has nothing on these guys - and they're using their evil powers for GOOD, not evil."
En Channel 4-dokumentär som sändes för ett tag sedan lär i och för sig inte ge en lika positiv bild av kampanjens olika knep. Och ska man tro redaktören för Sunday Times politiksidor, var årets val fullt av kommunikationsmissar från alla partier.

Men det måste ändå varit lite roligt för Exley att arbeta i en kampanjmaskin som nästan lyckades göra något positivt av nyheten om skolbarn som buade ut premiärministern. Kanske överdriver Exley när han skriver att Karl Rove has nothing on these guys. Men bara lite.

Saturday, June 04, 2005

Lundgren och hypoteser

BELÄGG Särskilt nyhetsmässiga/läsvärda delar av dndebattare brukar markeras med fetstil. I dagens var vart tredje ord markerat, men ändå pekade redaktionen inte ut det viktigaste. Kanske saknar det nyhetsvärde, men enligt min mening är det ändå värt att citera:
"Vi vill understryka att Eva Lundgren liksom alla andra forskare har rätt att framställa djärva och provocerande hypoteser. Men hon har gjort det man inte får göra som forskare, nämligen påstå att man har belägg för påståenden som man faktiskt inte har."
Om man ska ta Lundgren på orden när hon talar om belägg och teoretiserande, är det något av det viktigaste som sagts.

Friday, June 03, 2005

"Silovik i politiken, liberal i ekonomin". Går det?

RYSSLAND Den svensk-ryska handeln ökar nog på egna meriter. Disa Håstad skriver i DN att det knappast är statens ingripandens förtjänst:
"Just nu har president Vladimir Putin - som gärna vill framstå som en stark president - demonstrerat att han inte begriper så mycket av ekonomi att han förstår att investerarna vill veta att deras bolag inte är borta i morgon."
Utöver fortsatta skattereformer, tycks tyvärr lite ha hänt på den fronten sedan Gunnar Wetterberg skrev att "Rädslan för att makten blir egenmäktig är tillbaka" (Axess 7/04). Det sägs att Putin är "silovik i politiken, liberal i ekonomin", med syftning på skattesänkningar och socialpolitik. Frågan är om det räcker med det för att kallas ekonomiskt liberal. Utan en fungerande förutsägbar rättsstat blir det svårt för såväl demokrati som kapitalism.
Se även:

bronenosets - På östfronten intet nytt

Thursday, June 02, 2005

Apotekardemonstration mot monopolet

APOTEKET Idag demonstrerar Sveriges största apotekarfack, Farmacevtförbundet, för ett avskaffat apoteksmonopol och för en (om)reglerad läkemedelsmarknad. I en debattartikel under rubriken "Tre gånger fler apotek men inte dyrare" beskriver de sina förhoppningar, och ger en utblick i resten av Europa:
"[...] Från ett konsument- och farmacevtperspektiv ser verkligheten helt annorlunda ut. Ett frigörande av de professionella farmacevtiska yrkesrollerna inom apoteksvärlden kommer att ge svenska folket tillgång till en väsentligt bättre apoteksservice. Huvuddelen av de europeiska apoteken drivs idag som högkompetenta småföretag av välutbildade professionella farmacevter som löser konsumenternas behov inom sitt närområde. Sverige har nu chansen att få ett stort tillskott av kvalificerade småföretag om de nya etableringsreglerna skrivs så att detta uppmuntras."
Som de tidigare påpekat, är regleringen av läkemedelsmarknaden en allvarlig fråga som regeringen måste ta tag i om den (om än bara inofficiellt) ser att Apoteksmonopolet har problem. Både för säkerhetens, prisernas och tillgänglighetens [PDF] skull.

...the half a nee

DEMOKRATI Sänd mina rötter regn hyllar The knights of nee, de holländare som röstade nee till det konstitutionella fördraget. Om det ser ut som i Frankrike, kanske en Eric the Half a Bee-travesti passar bättre:

Half a nee, philosophically,
must ipso facto half not be
But half a nee has got to be,
vis a vis its entity
- D’you see?

But can a nee be said to be
Or not to be an entire nee,
When half the nee is not a nee
Due to some ancient injury
- Singing! …
Hur tolkar man "half a nee"?

I Frankrike angavs missnöje med den ekonomiska och sociala situationen i landet som viktigaste skäl till en nej-röst (enligt en snabb översättning av IPSOS undersökning). Utan att förringa det motstånd som finns mot fördraget i sig, kan man fråga om det var rätt fråga som väljarna svarade på. Och om det - trots folkbildande effekter - fördjupar demokratin att lyfta en sådan fråga från den representativa demokratin.