Tuesday, August 30, 2005

För kapitalism och bättre bistånd

BISTÅND På dagens DN Debatt skriver det udda paret Birgitta Ohlsson och Alf Svensson om de principer de vill se bakom en framtida borgerlig biståndspolitik:
"Lås enprocentsmålet. [...] Själva biståndsnivån är viktig, då frihandel i nuläget inte räcker som metod för att vare sig bygga upp Irak, ge bromsmediciner åt hiv-sjuka i södra Afrika eller hjälpa till med återuppbyggnaden efter tsunamin. Den största dödsorsaken i fattiga länder är i dag infektionssjukdomar. Samtidigt som det finns vacciner och kunskap för att bota eller förhindra sjukdomar fattas västvärldens politiska vilja och därmed pengar.

Uppvärdera demokratimålet. Demokrati är en fundamental förutsättning för ett mänskligt samhälle och ökar möjligheterna att utradera fattigdomen. Det finns ett samband mellan demokrati och välstånd. Demokratier krigar inte med varandra och hungersnöd förekommer inte i fria stater, vilket bland andra Nobelpristagaren Amartaya Sen kraftfullt dokumenterat. FN:s utvecklingsprogram UNDP har också bekräftat att demokrati är det bästa medlet att bekämpa fattigdom, förtryck, ofrihet och terrorism. I dagens svenska bistånd drunknar lätt principer om mänskliga rättigheter och demokratisk styrning i fattigdomsperspektivet.

Demokratimålet bör uppvärderas och sättas i centrum. Största ansvaret för demokratisk utveckling ligger hos de fattiga länderna själva, men Sverige bör som givare ställa än högre krav på reformer för demokrati och mänskliga rättigheter på mottagarländer.

Inga biståndspengar till militära insatser."

(mina markeringar)
Tidigare i somras biföll Moderata ungdomsförbundets stämma en proposition om biståndssänkningar, skriver förbundsordföranden i sin blogg:
Huvuddragen i propositionen var att kapitalism och marknadsekonomi är överlägset ekonomisk centralstyrning föratt lyfta tredje världen ur fattigdom, samt att det statliga biståndet kraftigt ska minskas (det finns inget signifikant samband mellan bistånd och tillväxt).
Förmodligen hade de läst rapporten "Överhettning i biståndsbranschen" [PDF] (en pessimistisk och läsvärd Timbro-rapport) och dragit generella slutsatser. Men att kräva statliga biståndssänkningar på grund av tidigare felsatsningar av olika slag - satsningar på socialistiska regimer, teoretiskt felaktiga satsningar, illa uppföljt och kravlöst bistånd etc - är något av att slänga ut barnet med badvattnet. Svenska skolor hade - liksom biståndet - fungerat bättre efter åratal av liberalt styre, men det betyder inte att man ska kampanja för att avskaffa skolorna.

Tvärtom kan resurserna - om de används rätt - komma till god användning. I Economists projekt Copenhagen Consensus lät man experter på olika områden fokusera på att hitta de mest effektiva sätten att använda bistånd. Vinnaren var inte det matbistånd många TV-tittande politiker skulle tänka på spontant, utan en satsning på HIV/AIDS-bekämpning. För 27 miljarder US-dollar skulle man enligt forskarpanelen kunna rädda 30 miljoner människor från att infekteras med HIV (över 8 år). Det är självklart ett tankeexperiment. Men kombinera de möjligheter den typen av biståndsprojekt ger för frihet och utveckling, med riktiga krav på frihandel, byråkratireformer och demokrati, och man har något ganska hoppingivande.

Att tro att allt bistånd alltid är bra för mottagarländerna håller inte, liksom att bara stirra på procentsatser utan att göra prioriteringar (det visar såväl erfarenheten som Timbro-rapporten). Att ställa krav på mottagarländerna är i högsta grad att bry sig. Men att säga att biståndet (av biståndsskäl) generellt bör sänkas håller inte heller. Dagens dndebattare av Ohlsson (Folkpartiet Liberalernas biståndspolitiska talesman) och Alf Svensson bör läsas, inte minst på Muf-kansliet. För, som Economist lite raljant skrev [pwd] i sin huvudledare för några nummer sedan:
The aid sceptics—some of them veterans of the industry, their palms calloused from many previous bouts of hand-wringing over Africa—have all the best lines in the debate. Everything has been seen before, they say, nothing has worked. But what do they mean precisely? Do they mean that the World Health Organisation should abandon its efforts to put 3m HIV-carriers on anti-retroviral therapies? Perhaps those already on the drugs should hand them back, lest they succumb to “dependency”. Should Merck stop donating its drug, ivermectin, to potential victims of riverblindness? Let Togo reinvent the drug itself! Perhaps, in the name of self-reliance, Tanzania's government should stop giving pregnant women vouchers to buy mosquito nets. Get sewing, ladies!

No one should be naive about aid. It cannot make poverty history, and it can do harm. But to say that nothing works is wrong. Cynicism is only the most common form of naivety.

Monday, August 29, 2005

Skolmentalitet

5-åriga Wilma som står framför en vägg där ett streck som anger hennes längd är utritat. Nedanför detta syns strecket 'Rek längd 5 år'. Nedanför syns sloganen 'Tillsammans mot längdklyftorna.'

Blott Sverige svenska matpriser har

KONKURRENS Skrev till lågprisbutikernas försvar i fredagens Västerbottens-Kuriren. Försöker där visa (för den tveksamme) att det finns mer än skånska bönder att ta hänsyn till när man handlar mat.
Lågprisbutikerna upprör – men blott Sverige svenska matpriser har

”Så mycket tjänar du”-artikeln måste vara något av det mer tacksamma att göra som journalist. Den är enkel att skriva, och läsvärdet är givet. När det handlar om matpriserna är det dessutom något som berör alla. Även om en prissänkning är viktigare för den med låga inkomster, är matpriserna något som berör såväl fattig som rik.

Så det var nog en ganska självskriven nyhet när ICA gick ut med ett pressmeddelande om prissänkningar. ...

Läs resten på (nya, moderniserade) vk.se
Är inte helt nöjd med texten, men åtminstone är statistiken i den intressant. Källan - för den intresserade - är KKV-rapport 2004:2 [PDF].

Sunday, August 21, 2005

Kommer att vara lite frånvarande den närmaste tiden. Nolle-P, sommarens sista krönika till VK (tidigare: 1/7, 29/7) och rester upptar min tid. Åter snart.

Friday, August 19, 2005

Dubbelplusjobb

ORD Det är inte bara driftsformen som skiljer privata pigjobb från offentliga plusjobb. Benämningarna spelar också sin roll för de politiska låsningarna. Läsaren Pär har skickat detta ordboksinlägg till Dick Erixon:
Piga subst. ~ an ; person som arbetar med skattesubventionerade hushållsnära tjänster som t ex gardinupphängning, snöskottning och trädgårdsarbete i privat regi
< nedsätt. förkastlig företeelse som främjar klassklyftor och patriarkala strukturer >

Plusjobbare subst. ~ en ; person som arbetar med skattefinansierade hushållsnära tjänster som t ex gardinupphängning, snöskottning och trädgårdsarbete i offentlig regi
< äv. i betydelse viktig åtgärd som sätter tomma händer i arbete och skapar en välfungerande arbetsmarknad till samhällets och den enskildes gagn >
Säga vad man vill om RUT-avdraget, men denna omformuleringskonst känns smått nyspråklig. Väntar med spänning på dubbelplusjobben.

Fair and balanced

PRESSIDEOLOGI Idag sände Vår Grundade Mening en intressant intervju med en gammal A-pressredaktör, där det bl a berättades om den gamla ideologiska synen på tidningar. Ironiskt nog hittade jag denna notis hos (s) närstående Linköpings Tidnings webutgåva efter att jag hört programmet:
Folkpartiets attack mot alla arbetande i Sverige

På torsdag (18/8) inleds folkpartiets landsmöte. Inför mötet finns en lång rad förslag som riktar sig mot de anställda i Sverige. Samtliga förslag ökar arbetsgivarens makt och försvagar den enskilde på arbetsmarknaden. -Folkpartiets förlag vittnar om en djup okunnighet om hur svensk arbetsmarknad fungerar och om maktförhållanden på densamma. Blir förslagen verklighet så ökar rättslösheten och otryggheten i arbetslivet. Det ger instabilitet på arbetsmarknaden, sjunkande efterfrågan och färre jobb, säger LO:s avtalssekreterare, Erland Olauson.
Det påminner onekligen lite om ingressen till ett pressmeddelande som LO skickade ut häromdagen:
Folkpartiets attack mot alla arbetande i Sverige

På torsdag inleds folkpartiets landsmöte. Inför mötet finns en lång rad förslag som riktar sig mot dom anställda i Sverige. Samtliga förslag ökar arbetsgivarens makt och försvagar den enskilde på arbetsmarknaden.
- Folkpartiets förlag vittnar om en djup okunnighet om hur Svensk arbetsmarknad fungerar och om maktförhållanden på densamma. Blir förslagen verklighet så ökar rättslösheten och otryggheten i arbetslivet. Det ger instabilitet på arbetsmarknaden, sjunkande efterfrågan och färre jobb, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.
Den enda skillnaden tycks vara datumangivelsen. I övrigt verkar tidningen ha kopierat in LO:s angrepp på Folkpartiet direkt på nyhetswebben. Det känns som en karikatyr av den gamla s-pressideologin som det berättades om i A-pressreportaget (den syn som bidrog till många s-tidningars fall). Och det känns inte som en så förtroendeingivande inställning till nyhetsförmedling.

Det bör kanske sägas att det är till Linköpings Tidning man kommer om man letar efter Östgöten eller Nya Östgöten. De tidningarna var lokala (numera nedlaga) LO-medieprojekt som - på traditionellt manér - tycks ha haft mer av den gamla "integrerade" synen på ideologiskt uppdrag och nyhetsförmedling. Eller, som upphovsmannen till Nya Östgöten, sammanfattar det i LO:s medieutredning:
"Vårt arbete syftar till att stödja arbetarrörelsens idéer."


Fotnot: LT verkar i stort vara en typisk lokaltidning, som också ägnar sig åt en del vanlig journalistik. TS-kontrollerad cirkulation (inkl. systereditioner): 11 900

Thursday, August 18, 2005

Blott Sverige...

EKONOMI LO:s Valblogg publicerar idag en provkarta över protektionistiska argument:
"Om vi skall hjälpa till att hålla gamla Sverige rullande så måste vi se till att köpa det vi producerar själv. I Finland är det mycket svårt att sälja Ericssontelefoner. Finnarna köper sitt eget märke Nokia. Varför det? Jo, det är finskt. Pengarna stannar i Finland och kan på det sättet hjälpa landet. Vi beklagar oss över att Sveriges jordbruk går dåligt. Tacka tusan för det när vi köper dansk fläskfilé, brasiliansk oxfilé och irländsk köttfärs. Tysk mjölk har vi redan, snart kommer den tjeckiska.

Vi måste bevaka våra miljö- livsmedelsintressen lika hårt som vi bevakar våra arbetstillfällen på byggarbetsplatserna. Det handlar inte bara om det etniska i att äta svenskt. Vi utarmar oss själva sakta men säkert. Vad skall våra bönder syssla med när gårdarna läggs ner? Skall dom komma in på en redan hård arbetsmarknad genom lönedumpning? Skall dom plantera om sina marker från spannmål till skog och tillbaka till spannmål var 5:e år och leva på EU- bidrag? Förhoppningsvis inte.

               [---]

Den arbetslöse bonden är kanske den som tar ditt jobb så att du får köpa lågprismjölken med A-kassepengarna. Mer kanske inte pengarna räcker till om några får bestämma. Det är lätt att vara efterklok."

Men det resonemang han talar om handlar om att hålla den svenska livsmedelsindustrin under armarna. Inte att hålla den svenska ekonomin rullande. För låt oss tala om "gamla Sverige", och vad som skulle hänt om alla resonerat så.

I en krönika om svenska fackföreningars historia av frihandelsvänlighet sammanfattar Johan Norberg det väl:
"I början av 1800-talet arbetade praktiskt taget alla inom jordbruket, och nästan alla inkomster gick till livsmedel, och ändå tvingades mina förfäder i Ångermanland blanda bark i brödet. Men privat äganderätt till jorden och förbättrad teknik effektiviserade produktionen, så att det snart räckte med någon tiondel av arbetskraften för att mätta hela befolkningen. Då fick vi pengar över till industriproduktion, så att fler klädbyten, bilar och TV-apparater blev var mans egendom. Ökad import och effektivisering har gjort sådana varor allt billigare, och en allt mindre andel arbetar nu i fabrik. Det har givit oss ekonomiskt utrymme att satsa mer på tjänster, underhållning, hälsovård och utbildning. "
Lägg till några sentida exempel på tekoindustrins nedläggelse och varvens utflyttning, så blir det tydligare. Att söka "hålla gamla Sverige rullande" handlar på lite sikt inte nödvändigtvis om att "handla svenskt". Som man lär sig i Bastiats berättelse om hur Robinson Crusoe skulle slösat om han tänkt som en protektionist, handlar det om att utnyttja arbetet och resurserna effektivt.

Totalt sett har levnadsstandarden i det lilla (och väldigt handelsberoende) Sverige höjts markant under århundradena. Det är en utveckling få med dagens kunskaper skulle velat vrida tillbaka.

Men det är ju lätt att vara efterklok.
Se även:

Valfri bok i ekonomisk historia. T ex Camerons "Världens ekonomiska historia".
bronenosets - SSU och matpriserna
Klas Eklund i SvD - Det finns inget skydd mot utflyttning [DOC]
Johan Norberg -
Måste jag överge min hemliga kärlek till facket?

Wednesday, August 17, 2005

Den genetiska motboken (del 2)

ALKOHOL På nystartade bloggen Techne berättar Waldemar Ingdahl om tänkandet bakom den genetiska motboken. Det var inte något fungerande förslag, utan mer av ett tankeexperiment som syftar till en mer specialinriktad, mindre allmänpreventiv alkoholpolitik. Överraskning.

Men hur väl skulle tänkandet bakom den genetiska motboken fungera? Givet att man snabbt och lätt kunde hitta alkoholismgener, och om det var möjligt att (trots politisk precision) införa en fungerande genetisk motbok?

I förra numret av Ignis (Liberala ungdomsförbundets tidning för idédebatt) kritiserade jag förslagets grund, och argumenterade för att ett monopol i dagsläget är det minst dåliga alternativet. I senaste Ignis svarar Ingdahl på en del av min kritik. Invändningen att förslaget inriktar sig på en grupp som står för en minoritet av misshandeln, våldtäkterna, rattfylleriet osv, medan spriten görs billigare och lättillgängligare för de andra, diskuteras tyvärr inte så mycket. Ur libertariansk-ideologiskt perspektiv är det en helt oviktig fråga. Men presenterar man ett harm reduction-program inom alkoholpolitiken spelar det roll.

Nåväl. Det är en intressant debatt. I bakgrunden finns frågan om hur statistiska risker ska få påverka statens behandling av människor. Det är en större debatt som vi bara snuddat vid. Den lär inte försvinna på ett tag.

För lång och trogen tjänst

Notis ur Journalisten 20/05: Sverker Olofsson, Sveriges Television i Umeå, har utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet, för att han varit moderator vid fakultetens evenemang Forskningens dag sedan starten 1998. Han tilldelas titeln för 'hans förmåga att göra komplicerade saker lätta att förstå'.
Hedersdoktorat är förvisso inte riktiga doktorstitlar. Men visar inte denna notis (från senaste numret av Journalisten) att det finns viss risk för titelinflation?

En längre motivering (som säkert är sanningsenlig) finns i Umeå universitets pressmeddelande.

Sunday, August 14, 2005

Hot Coffee

MORAL Nu kommer patchen som tar bort sexscenerna ur spelet GTA. IDG rapporterar, och kommenterar träffande vad som upprör den amerikanska allmänheten mest:
"Med den nya uppdateringen försvinner allt sex från spelet. Allt våld, inklusive uppdraget där man ska jaga upp och döda en polis och rekommendationen att det lönar sig att döda knarklangare för att komma åt kontanter i början av spelet, finns naturligtvis kvar."

Sverige behöver proportionella val

DEMOKRATI I onsdagens Metro publiceras en krönika under rubriken "Sverige behöver enmansvalkretsar". Den pekar (ofrivilligt) på valsystemets största fara: The Safe Seat. Valkretsen utan konkurrens.

Författaren, tillika bloggaren Jan Kallberg, börjar med att tala om att dagens partiapparater är dinosaurier, att politikerna inte representerar väljarna (etcetera etcetera), och att kandidater har mycket lättare att ställa upp som utmanare i ett system med enmansvalkretsar. Genom det, och genom knivskarp konkurrens, ska partigängarnas makt brytas.

Sedan berättar han att Mona Sahlin ska "representera" Bromma, trots att det nog inte finns fler av hennes partivänner där än, ja, hon själv. Och här börjar problemen:
Om Bromma var en enmansvalkrets så skulle hon inte finnas kvar som rikspolitiker. Hon skulle aldrig på den här planeten få majoritet utan ersättas med sund högerpolitik som representerar de kvarter där hon planterat sig.
Det stämmer nog. Sossarna kan inte vinna där, och Mona Sahlin är nog inte någon kämpe för de lokala moderaternas ideologi. Men var det den demokratiska poängen? Eftersom majoritetsvalsystem har en tendens att driva fram två dominerande partier, innebär detta med stor sannolikhet att Bromma blir ett "safe seat" för den kandidat som det borgerliga partiet utser. Precis den makt som Kallberg inte ville ge åt partiapparaterna.

I England menade vissa bedömare att hela 425 av 646 valkretsar i England var klart avgjorda i förväg. Slaget mellan Tories och Labour (de Stora Partierna) kunde enligt BBC stå i så få som 80 valkretsar.

Var väljarna bodde blev i detta fall fullkomligt avgörande för vilken vikt deras röst fick. På vissa ställen var det extrem konkurrens om rösterna. På andra ställen var det helt avgjort, och debatten var död. Där var det inga "skräckfyllda dygn för våra politiker där de riskerar att förlora jobbet" (för att låna en formulering ur krönikan). Och trots inslagen av starka kandidater, var partiernas makt inte alls så försumbar som man kan tro. Som Sir Humphrey i komediserien Yes Minister uttrycker det:
"MPs are not chosen by 'the people' - they are chosen by their local constituency parties: thirty-five men in grubby raincoats or thirty-five women in silly hats."
Enligt Make My Vote Count-kampanjens intressanta sammanställning slutade det hela med att två tredjedelar av parlamentarikerna hade stöd av en minoritet av väljarna i sin valkrets.

Vill man diskutera regeringsstabilitet finns det klara poänger i enmansvalkretsar. Och visst finns det ofta en tydlig lokal representant från valkretsarna. Men att i populistiska tongångar utmåla majoritetsval som räddningen från partipampar, eliter (etcetera etcetera) känns en smula överdrivet.

[via Mediakoll]
Se även:

bronenosets - Valet märktes knappt (kommentar till valet i UK, samt om majoritetsvalsystem och bortkastade röster)
sömnlösa nätter - Majoritetsval har faktiskt en poäng
Tacticalvoter.net
Make My Vote Count

Wednesday, August 10, 2005

"Pugnacious and bellicose"

ALKOHOLLAGAR Englands nya regler för utskänkningstillstånd (som formellt sett tillåter dygnetruntservering) får nu kritik från fler håll. Förut kom kritiken från läkare och polis. Nu sällar sig en organisation för domare till kritikerna. BBC citerar ur deras rapport i frågan:
"Those who routinely see the consequences of drink-fuelled violence in offences of rape, grievous bodily harm and worse on a daily basis are in no doubt that an escalation of offences of this nature will inevitably be caused by the relaxation of liquor licensing which the government has now authorised."
Domaren Charles Harris QC (Queen's Counsel) intervjuas, och tar upp Labourregeringens förhoppningar om att dryckeskulturen ska bli mer kontinental:
"Continental-style drinking requires continental-style people - people who sit quietly chatting away at cafe tables."
Regeringens önsketänkande kan visa sig vara ett dyrköpt nöje. Det är en sak att ändra de gamla reglerna - som förbjöd alkoholförsäljning efter 23.00 - och en helt annan sak att släppa så enormt på begränsningarna. (Och då har England ändå inte en spritkultur som Sveriges.)

Förvänta er juchehyllningar i Malmö

Monument i Nordkorea. Foto: Caroline Salzinger, SRDFRK Totalitära idéer tycks aldrig upphöra att fascinera. Igår rapporterade Ekot att det redan lidande Nordkoreanska folket återigen riskerar matbrist. Ironiskt nog kunde Nordkoreas nyhetsbyrå samma dag berätta om en nybildad skånsk kommitté för firandet av landets styrande parti:
"Pyongyang, August 9 (KCNA) -- An inaugural ceremony of the Swedish preparatory committee for celebrations of the 60th anniversary of the Workers' Party of Korea was formed in Malmo on Aug. 3. The ceremony elected Richardo Stenbery [sic], chairman of the Swedish National Committee for the Study of the Juche Idea, chairman of the preparatory committee. The preparatory committee discussed the issue of organizing colorful functions on the occasion."
Och på den punkten kan de hämta sin inspiration från Nordkorea. Landet må förtrycka och döda oliktänkande, fängsla journalister, och folket må leva i svält. Men monument och hyllningar till partiet, det är de bra på.

Hiphop och institutioner

METATEORI Läser Piratbyråns nya antologi Copy Me [PDF], och hittar ett exempel på hur lagstiftning kan ha en indirekt, men tydlig påverkan på utvecklingen. I en intervju med Public Enemy diskuterar tidningen Stay Free! copyrightlagstiftningen och hur hiphopen utvecklats musikaliskt:
"Stay Free!: Det hörs en påtaglig skillnad i Public Enemys sound om man jämför 1988 och 1991. Hade det att göra med stämningarna och den skärpta användningen av upphovsrättslagar vid decennieskiftet?

Chuck D: Public Enemys musik påverkades mer än någon annans, för vi tog tusentals ljud. Om du skulle separera dem skulle de inte betyda någonting, de hade inte gått att känna igen. Klippen sattes samman till ett collage för att skapa en ljudvägg. Public Enemy påverkades eftersom det är för dyrt att försvara sig mot en anklagelse. Så 1991 tvingades vi att förändra hela vår stil, den stil som hade präglat It Takes a Nation och Fear of a Black Planet.

Hank Shocklee: Vi tvingades till att börja använda diverse organiska instrument, men på det sättet kan man egentligen inte få den rätta sortens komprimering. En gitarr samplad från en skiva slår till på ett annat sätt än en gitarr samplad i en studio. Gitarren som är samplad från en skiva kommer att vara präglad av all komprimering och all equaliser som de lagt på vid inspelningen. It's going to hit the tape harder. It's going to slap at you. Något som är organiskt kommer närmast att fungera som pulver. Det är som att bli slagen med en kudde i stället för med en träklubba. Så allt det här förändrar sinnesstämningen, den känslan som du kan få från en skiva. Under det tidiga 1990-talet kunde man märka hur ljudet hade blivit betydligt softare.

Chuck D: Upphovsrättslagar var i hög grad det som fick folk som Dr. Dre att återspela ljuden som fanns på skivorna och sampla musiker som imiterade dessa skivor. På det sättet slapp du cleara samplingen med skivbolaget som ägde inspelningen, men du behövde fortfarande betala förlaget.
      [---]

Stay Free!: Så detta är anledningen till att så mycket av dagens populära hiphop bara använder en hook, en huvudsampling, i stället för ett collage av olika ljud.

Chuck D: Exakt. Då finns det bara en att stå till svars inför. Dr. Dre ändrade på saker när han gjorde The Chronic och tog nånting i stil med Leon Haywoods I Want'a Do Something Freaky to You och omarbetade den på sitt eget sätt men i grunden behöll rytmen och den instrumentala slingan intakt. Det är lättare att sampla en groove än det är att skapa ett helt nytt collage. Hela hiphopens collage-element åkte ut genom fönstret."

Tuesday, August 09, 2005

Källhänvisningar för min kommentar hos Lotta Gröning finns här.

Oväntat om atombomberna

ETIK I dagarna har det diskuterats en del om kärnvapensprängningarna över Hiroshima och Nagasaki kan försvaras eller ej. Fredsforskaren (och höken) Rudolph J Rummel skriver i sin blogg:
"To me, it was democide -- murder by government -- and thus a crime. Before getting outraged, follow through on my logic. I counted as democide the indiscriminate city bombing by the Nazis in World War II (e.g., Rotterdam, Warsaw) and Japanese in the Sino-Japanese War (1937-1945, e.g., Shanghai and Nanking). The resulting civilian deaths were not collateral to the bombing of military targets, but directly the object of the attacks. It was like contemporary terrorism with the suicide murder of civilians going about their business in a market or on a bus or train."
Ganska intressant kommentar, från ett (för mig) väldigt oväntat håll.

You've come a long way, baby

RADIO Folk lyssnar mer och mer på radio, och mest ökar P3, berättar SR i ett pressmeddelande. Som av en slump sände P1:s Vår Grundade Mening ett reportage om piratradion dagen innan undersökningen släpptes. Det är slående hur långt man har kommit sedan monopoltiden, och framförallt hur mycket själva SR har påverkats av konkurrensen.

Utan utmaningen från piraterna - som verkar ha gjort det för såväl sakens egen skull som för pengarna - hade vi förmodligen inte haft ett P3 på decennier. Kanalens föregångare, programmet Melodiradion, skapades som en reaktion på att folk gick över till att lyssna på den hemska skvalmusiken i Radio Nord och Syd. När det inte räckte, förbjöd man konkurrenterna. Det var omdebatterat om ens P2 skulle vara musikkanal, och ett P3 som sände modern musik verkar inte ha varit tänkbart för dåtidens makthavare.

Säga vad man vill om kvaliteten på vissa kommersiella radiostationer idag (P3 slår i vart fall all reklamradio som jag hört). Men det är tydligt att svensk radio inte hade varit där den är idag om dåtidens makthavare hade lyckats hålla de där konstiga och hemska kommersiella alternativen borta.

Andra delen i VGM:s radiohistoria sänds på torsdag.

[uppdatering: Lade in SR:s nyhetsverktygslänk till programmet. Den har nog längre hållbarhetstid]

Thursday, August 04, 2005

Storytelling, juche style

KIM Nordkoreas officiella nyhetsbyrå KCNA rapporterar:
Pyongyang, July 30 (KCNA) -- Twenty-five years have passed since the Pyongyang Maternity Hospital opened on July 30, Juche 69 (1980). There are so many impressive stories about deep care shown by leader Kim Jong Il for the women in childbed.
    One of them is a story about honey.
    The hospital provided the women delivered of children with honey and tonic made of honey free of charge even in the years of the "Arduous March" and forced march. The honey which was supplied to them during the period amounted to 26.4 tons. As soon as they give birth to babies, the women take honey sent by the leader, not by their husbands or their parents.
    The women in poor health are supplied not only with honey but also with Koryo medicines made of honey.
    Among them are bee milk, insam (ginseng) preserved with honey, honey mixed with extract from a hundred kinds of fruits.
    One day in October 1982 Kim Jong Il acquainted himself with the operation of the hospital and took a measure to supply honey to the women in childbed at state expense. And he has sent various kinds of honey tonic to the hospital on more than 40 occasions over the last two decades from 1985.
    In 1994 when the people of the country were in deep grief for the demise of President Kim Il Sung, he sent a total of 7,258 kg of honey tonic to the hospital three times. Last year he sent 7,970 kg of honey tonic in four installments and this year 5,300 kg in two installments.
Den berättelsen från den officiella nyhetsbyrån säger en del om den store ledarens godhet och vilket föredöme DFRK är.

Att ta friåret i egna händer

BYRÅKRATI På Ams är man nöjda. Hela fyra av tio friårsvikarier kommer ur de prioriterade grupperna, rapporterar SIF-tidningen:
"En bra siffra, anser Ams vikarierande generaldirektör Lars Sjöström.
- Arbetsförmedlingarna har ansträngt sig för att friåret ska få en arbetsmarknadspolitisk prägel."
Rent praktiskt sett är det också nog det minst dåliga man kan göra med de direktiven. Problemet är att det inte är vad friåret handlade om. När den dåvarande finansministern uttalade sig klumpigt tillrättavisade stödpartiet dem i pressmeddelandet "Friåret är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd, Ringholm!". Enligt upphovsmännen är friåret nämligen "en åtgärd för att ge människor möjlighet till återhämtning eller utveckling i livet". Och när friårsplatserna delades ut krockade dessa ideologier, utan att någon tycktes dominera.

Nu säger tf generaldirektören på Ams stolt att "Arbetsförmedlingarna har ansträngt sig för att friåret ska få en arbetsmarknadspolitisk prägel." Man gjorde den invanda Ams-politiken av de nya direktiven så gott man kunde. Det kommer de förmodligen försöka göra med framtida borgerliga direktiv också. Politik skapas inte bara i Riksdagen.
Se även:

bronenosets - Byråkratin står ivägen (krönika i VK)
bronenosets - Friår mot bättre vetande (i sakfrågan om friåret)

Billig mat är också en prioritering

PRISER I gårdagens SvD har Per Ericsson en bra ledare om lågprisfientlighet. Publiceringen ligger rätt i tid. Som rapporterats tidigare har kongressande SSU nämligen demonstrerat för högre matpriser.

Medvetet handlande är något positivt, men man bör minnas att det handlar om ständiga individuella avvägningar mellan olika mål. Priser inte minst. Rekommenderas.

Lyssna på rörelsen

SSU Wanja Lundby-Wedin underströk i sitt kongresstal att SSU också är LO:s ungdomsförbund, och talade för den stora gemenskapen dem emellan. Det var ingen överraskning. Men medlemmarna är inte så så entusiastiska.

Trots att varje LO-medlem måste bidra till socialdemokratin är det bara två av fem LO-medlemmar som vill bevara status quo eller utöka samarbetet. Och utvecklingen går - enligt LO:s undersökningar [PDF] - åt ett minskat, inte ökat, stöd för samarbetet.

Det ska medges att det främst handlar om att fler och fler blir osäkra i sin svar. Men även för den som tycker att det kan vara ett fackförbunds uppgift att hjälpa regeringspartiet till seger med bidrag på hundratals miljoner kronor (se ip 2004/05:243), borde den stora tveksamheten vara en väckarklocka. Rent pragmatiskt är det ett problem för LO i en tid när färre unga väljer att gå med i facket. Och framförallt är sammansmältningen orättvis mot medlemmarna, oavsett om de är moderater eller vänsterpartister.

Medan de unga socialdemokraterna applåderar samarbetet på Konsert & Kongress är varannan ung man, och tre av fem unga kvinnor i LO osäkra på samarbetet. Att de ska tvingas stödja socialdemokratin lär inte stärka bilden av folklig förankring hos LO-ledningen. För att låna ett gammalt citat: Lyssna på rörelsen.
Se även:

Carl B Hamilton - LO:s bidrag till socialdemokraterna [PDF]
Krönika i VK - "Dags att nyansera den svarta bild LO ger av vad facket betyder?"
Forsell & Tamsons - LO står kvar [PDF]
Lotta Gröning - Åter till LO
Ekström - LO i oblyg kampanj... (inget avslöjande, men ganska talande)
Olle Sahlström - I TCO kan man tygla sitt begär (krönika i TCO-tidningen)
Vänstersossen (f d FK-medlemmen) och f d LO-ombudsmannen Olle Sahlströms hemsida
Kristina Bergström - Det behövs ett borgerligt fackligt nätverk (krönika i TCO-tidningen)

Få friskare med arbetstidsförkortning

ARBETSTID Läste hos Lotta Gröning att SSU har gått ut med (v)-kravet på 6 timmars arbetsdag, och kom att tänka på en forskningsöversikt från Arbetslivsinstitutet (ALI). Skulle en arbetstidsförkortning överlag leda till bättre hälsa och kraftigt minskande sjukvårdskostnader, som vissa antyder? I vart fall ALI är tveksamma:
"I stort finns inte någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättras utifrån de arbetstidsförkortningsförsök som gjorts hitintills."
ALI-forskarna verkar vilja bortförklara detta (och komma från ekonomiska avvägningar), och efterlyser mer forskning på området.

Men vad de skrivit om forskningen hittills är ändå slående. I stort finns inte någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättrats. När man tänker på att en arbetstidsförkortning kan förvärra de utmaningar välfärden ställs inför i framtiden är det något att hålla i minnet.
Se även:

Konjunkturinstitutet: Samhällsekonomiska effekter av en allmän arbetstidsförkortning (bilaga till SOU 2002:58)

Tuesday, August 02, 2005

Browns kostymer

UK Läser för närvarande "Alastair Campbell", och hittade en elak, men talande berättelse om Storbritanniens näste premiärminister. Journalisten Fiona Millar och en fotograf besöker dåvarande skuggministern Gordon Brown MP (detta var under Kinnock-tiden) och försöker framställa honom som en hemtrevlig typ:
"Brown was wearing a dark suit, not ideal for a piece that was designed to highlight the softer side of his personality. It was indicated that it would be more helpful if he changed into something more casual. Brown slipped into his bedroom and swiftly re-emerged, having changed his tie. It became clear that, to the incredulity of both Millar and the photographer, that this strange, brilliant man did not possess any form of leisure wear at all or indeed any form of garment apart from his daily working suits."

Varför SSU-motionerna inte finns på nätet

SSU Ekström undrar vad SSU döljer, när de väljer att inte lägga ut motionerna på internet. Förmodligen handlar det om, ja, motionerna. När (s) är nöjda med MBL-förhandlingar, kräver ett SSU-distrikt löntagarfonder. När (s) vill ha löntagarinflytande, vill ett SSU-distrikt införa "arbetarstyrda företag". När (s) hotar att bestämma styrelsesammansättningar politiskt, vill flera SSU-distrikt ha planekonomi.

Det är ingen nyhet. Frågan är bara varför det inte uppmärksammas mer.

Efter skandalerna har SSU öppnat sin kongress för allmänheten - ett trevligt initiativ - och jag har besökt sossarna, registrerat mig som gäst, och fått ut en uppsättning kongresshandlingar.

Det är en lätt skrämmande läsning.

Även om motionerna knappast har den minsta chans att gå igenom, talar de för att någon borde sätta strålkastarljuset på vissa distrikt. För motionerna om löntagarfonder, planekonomi och förstatliganden kommer inte bara från enstaka medlemmar. När landets näst största SSU-distrikt talar sig varma för planekonomin kan det inte riktigt viftas bort som ungdomlig radikalism.

För att ta ett par exempel ur den 121 motioner långa motionskatalogen:

SSU Jönköpings län (9:e största SSU-distriktet enligt SSU:s faktablad [PDF])

Förstatliga elmarknaden och bredbandet
SSU Jönköpings län vill förstatliga alla energibolag, och myntar (enligt egen utsago) dessutom begreppet "Bredband åt folket". Av detta slagord dras slutsatsen att bredbandsföretagen bör förstatligas.
MOTIONER 50, 51

Förstatliga och avskaffa försvarsindustrin och närliggande FOU-företag
Distriktet yrkar dessutom "att företag som inom det militära ägnar sig åt forskning förstatligas" och "att förstatligandet av militärindustrin är ett steg på vägen för ett totalt avskaffande". Kanske inte den mest populära motionen i Linköping, där SAAB och Ericsson är stora arbetsgivare.
MOTION 28

Löntagarfonder
SSU Jönköpings län vill att socialdemokratin "åter [ska] knyta an med den ekonomiska demokratin", och återinföra löntagarfonderna.
MOTION 36

Förstatliga körskolor
Det konstateras att "körskolorna i Sverige är klassförtryckare, patrikalisk [sic] och rasistisk". Körskolorna ska därför - menar motionen - förstatligas.
MOTION 8

Arbetarstyrda företag
SSU Jönköping kräver "att alla chefstjänster avskaffas och ersätts av arbetarplatsstyrelser där arbetstagarna har majoritet".
MOTION 37

Förbud mot könsbaserad reklam
SSU Jönköpings län vill barnförbjuda "leksaker som tydliggör kvinna- mansroller", och förbjuda "könsbaserad reklam" (hur det går ihop med reklam för de nya, billigare mensskydd som krävs i motion 86 sägs inte).
MOTION 18


SSU Skåne (SSU:s näst största distrikt)

Förstatliga... i allmänhet
Det näst största SSU-distriktet - SSU Skåne - vill ha en offentlig utredning "för att utreda vilka näringsgrenar och för samhället viktiga funktioner som bör återföras/föras till folkets ägo". Distriktet vill även avskaffa marknadsekonomin.
MOTION 3

Planekonomisera SAP:s partiprogram
Under rubriken "Återinför socialdemokratins vision!" kräver SSU Skåne att SSU ska verka för att en ny portalparagraf ska föras in i Socialdemokraternas partiprogram. Den ska inledas med orden
I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer [...]
MOTION 107

SSU Örebro

Planekonomi
SSU Örebro (13:e största distriktet) går rakt på sak, och motionerar om "att marknadsekonomin på sikt skall avskaffas", "att all produktion läggs i folkets händer", samt "att vi inför en demokratiskt planerad ekonomi som producerar efter folkets behov"
MOTION 6


Det är klart att det är svårt att få slut på striderna i SSU. När vissa distrikt vill avskaffa Ams, vill andra avskaffa marknadsekonomin.

Vid närmare eftertanke är det inte så konstigt att motionerna - all annan öppenhet kring kongressen till trots - inte finns på ssu.se.