Tuesday, November 22, 2005

Ryssland och det civila samhället

Den nya lagen om NGO:s röstades idag igenom i duman, rapporterar Ekot. Human Rights Watch är en av de drabbade organisationerna, och sammanfattar lagen så här:
If adopted, the law would have far-reaching consequences for Russia’s already severely weakened civil society. It would require all nongovernmental organizations (NGOs) to re-register ahead of the upcoming national elections, would prohibit foreign NGOs from operating in the country, and would give the government wide discretion to interfere in the work of Russian NGOs.
          [---]
The bill bars international organizations from having representative or branch offices in Russia. Such groups would have to re-register as local NGOs and be financially independent from their head offices. It would render them ineligible for most sources of foreign funding. The bill also prohibits anyone who is not a permanent resident of Russia from working at an NGO. Among the organizations threatened with closure are international human rights groups, including Human Rights Watch, think-tanks, foundations, social welfare and humanitarian aid organizations.

Moreover, the bill drastically expands government oversight over local NGOs, giving the Justice Department the right to demand any financial and other papers from them at any time. In other countries, such as Uzbekistan, similar strictures have been used to harass NGOs on political grounds.

För att förslaget ska bli lag krävs ytterligare två omröstningar i duman och att presidenten skriver på förslaget. Enligt HRW kan de två omröstningarna dock ske snart, i december.

Ironiskt nog röstade duman för att stödja det civila samhället med 500 miljoner rubel förra veckan. Ryska staten ska alltså fördela motsv 17 milj dollar till stöd för det civila samhället, samtidigt som den beskär medborgarrättsorganisationers frihet.

Moscow Times uppger att pengarna delvis ses som ett svar (sic!) på amerikanskt demokratistöd. Men de pekar också på farhågor om att dessa medel kommer användas för att tvinga inhemska NGO:s i kremls ledband. En del av pengarna ska dessutom användas till att påverka de baltiska länderna (då främst de ryskspråkiga minoriteternas, förvisso dåliga, ställning).
"We think that we have to finance civil society institutions not only in our country, but also abroad, in the Baltic countries," Duma Deputy Speaker Vyacheslav Volodin of United Russia said Friday, Interfax reported.

"Look, democracy, freedom and human rights are being violated. It is necessary to develop democracy in those countries," Volodin said.

It is necessary to develop democracy in those countries. Talar Volodin verkligen om rätt länder?

---
Uppdatering: En dumaledamot ger sin förklaring till lagen hos BBC.
Se även:

bronenosets - På östfronten intet nytt
Human Rights Watch - Managing Civil Society: Are NGOs Next? (HRW Briefing paper)

Thursday, November 17, 2005

Vi står (inte) ivägen

De polska tandläkarna har som bekant skapat häftiga reaktioner.
- Vi får en apartheidarbetsmarknad, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.
    [---]
- Här måste det fås till stånd kollektivavtal. Lyckas inte det så handlar det ju ytterst om att ta till stridsåtgärder, säger han.
Hur reagerar då SACO, och tandläkarfacken? Tandläkarförbundet har tidigare talat om lönedumping (och det skulle inte förvåna om de i framtiden är aktiva i bevakningen av hur väl City Dental klarar t ex reglerna kring patientsäkerhet). Men gårdagens debattartikel i Expressen ger ett klart gott intryck:
Konkurrens är bra! Men konkurrens ska ske på lika eller likvärdiga villkor. Om polska tandläkare kan hålla betydligt lägre priser, kan det bero på att det är enklare att vara egenföretagare i Polen? I så fall är problemet inte att det är billigt i Polen, utan snarare att företagande är för dyrt och för krångligt i Sverige.
Rörlighet är bra! Tandläkaryrket är äldre än nations-gränserna i Europa, och det är lika naturligt att polska tandläkare jobbar och etablerar sig här som att svenska tandläkare jobbar och etablerar företag i Irland eller Tyskland. Det borde bli lättare att starta eget för tandläkare och andra i hela Europa, och vi vill slå ett slag för ett tjänstedirektiv som kan öppna hela Europa för alla tandläkare och andra akademiker.
Attityden liknar den SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg uttryckte i krönikan Omställningen ger vår ekonomi livskraft; Vi står ivägen. Fast tvärtom.

Friday, November 04, 2005

Alla ska med-utmaningen

Eftersom Johanna utmanat mig, kommer här några bidrag till sloganfloran:

  • Alla ska anställas. Så enkelt är det med ekonomi.
  • Alla ska med. Så enkelt är det. Socialdemokratiska arbetarepartiet (härefter "Partiet") förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg till eller avlägsna avsnitt ur detta Avtal. Ändringar av detta Avtal träder i kraft när meddelande därom publiceras i SFS. Genom att fortsätta nyttja medborgarskapet efter det att information om ändringar av detta Avtal publicerats antas du ha accepterat dessa ändringar.
    (inspirationskälla)
  • All your base are belong to us. Så enkelt är det.
  • Att stäla krav e inte snelt. Så enkel e de.
  • Alla var med. Så enkelt var det.
    (Om kollektivanslutningarna)

(Opolitisk bubblare: Tiderna förändras. Så enkelt är dt/dx.)