Wednesday, July 05, 2006

Också en byråkrati

Ingen myndighet befinner sig i en totalt konkurrensfri situation. Min arbetshypotes är att man måste visa goda resultat för att få vara kvar. Vi på Säpo måste motivera vår existens och vara tydliga med våra idéer. Vi kan inte ta vår position för given i framtiden.

- Säpochefen Klas Bergenstrand. Det bör kanske sägas att citatet kommer från en artikel om tydligare styrning och uppföljning, i ESV-nytt 2/06 [PDF].