Tuesday, May 31, 2005

Kvalitativ argumentation gone bad

BELÄGG Ur SvD:s intervju med den omstridda professor Eva Lundgren, känd för hittills ostyrkta teorier om satanistiska ritualmord:
Som forskare måste du väl ändå utgå från fakta?
- I känsliga ämnen kommer vi inte långt med fakta. [...]
För att citera professor Leif Lewin (som är statsvetare, inte - som Expressen hävdar - sociolog):
– Hennes påståenden om ritualmord är sanslösa. Vi är mycket bekymrade. De krav som gäller inom vetenskapen är b e l ä g g. Jag har inte sett några belägg för ritualmord.


[Expressenartikeln via Erik Svansbo]

Tuesday, May 24, 2005

ROKS bluffar

SPIN Snabba faktakorrigeringar kan vara bra för imagen. Uppenbart felaktiga, flera dagar försenade sådana är det inte. Det senare står ROKS för, när de i pressmeddelandet "Män är INTE djur" vill ge sin bild av händelseförloppet:
"[...] Evin Rubar använder sig av en uttröttningsmetod för att få den hon intervjuar i affekt. Det kan även andra som blivit intervjuade i ”Könskriget” vittna om. Gång på gång på gång upprepade Rubar samma fråga:

Evin Rubar (ER): – Det står i er tidning att män är djur. Tycker ROKS det?
Ireen von Wachenfeldt (IW): – Nej, det tycker vi inte. Men om man varit utsatt för upprepade övergrepp från män har jag förståelse för att man kan känna så.

Dessa svar valde ER att inte ha med i programmet.

Eftersom IW inte kom med det svar ER önskade vände hon på frågan för att locka fram ”rätt” svar.
ER: – Men vad står det här då? (pekar på ett citat från Valerie Solanas i recensionen i tidningen)
IW: – Ja, män är djur. Tycker inte du det? (IW hänvisar till vad hon sagt tidigare, nämligen att kvinnor som Valerie Solanas, som utsatts för grovt, upprepat våld, kan känna stor vrede inför våldsamma män.)"
Man kräver dessutom att SVT visar vad de egentligen frågat, genom att (som Faktum) lägga ut hela oklippta intervjuer. Bilden man odlar är en av ett försmått intervjuoffer som felaktigt blivit tillskriven åsikter av journalisten.

Problemet är att deras påståenden som mest kan gälla den intervju som visas i klippet i första programmet (då von Wachenfeldt visas i halvfigur). Lyssnar man på intervjun i det andra programmet (ca 56:07 in i programmet [RM]) hör man vad ROKS inte säger i pressmeddelandet:
Evin Rubar: Att män är djur, och maskiner
Ireen von Wachenfeldt: Mmm (nickar)
ER: och vandrande dildos
IvW: Ja?
ER: Står du för det?
IvW: Jaa, det står jag för
ER: Män är djur?
IvW: Män är djur. Tycker inte du? [tittar på Rubar] Tycker inte du det?
Uppgifterna ovan är inte direkt nya. De publicerades av Expressen redan 21 maj. Dagen därpå sändes programmet, synligt för alla SVT-tittare och webanvändare. Och 23 maj skickar ROKS ut ett pressmeddelande med budskapet att SVT bluffar, och att intervjun klippts ihop så att hon tillskrivs något hon inte sagt. Ett påstående alla tittare - oavsett vilken inställning de har till dokumentärerna - kan säga är felaktigt.

Angrepp kan vara bästa försvar. Men det kräver att man har väl på fötterna.

---
UPPDATERING: Ireen von Wachenfeldt och Evin Rubar intervjuades (var för sig) i dagens Studio ett. Rubar blev en kort tid svarslös om intervjuerna, men svarade på frågorna (till skillnad från von Wachenfeldt). Här är inslaget [RM].

Monday, May 23, 2005

Folkomröstningsförlust för (mp)

DEMOKRATI Det har varit folkomröstning i Kalix. "Kurren" rapporterar att 89% röstade nej till ett mp-förslag som skulle innebära skolnedläggningar. Överraskning.

Om förslaget i sig är väl uttänkt är svårt att säga efter att ha läst en översiktsartikel. Men klart är att en enskild fråga verkar ha ryckts ur sitt sammanhang. Kalixborna tycks inte ha fått ta ställning till hur alternativkostnaderna för de olika alternativen (som, antyder mp-kommunalrådet, kan ligga i flermiljoners-klassen) ska hanteras. Det hela för onekligen tankarna till folkomröstningen i Norrköping, där norrköpingsborna med 96% majoritet slogs fast att Norrköping inte skulle prioriteras ned jämfört med andra städer i länet. Få röstberättigade skulle rösta mot något sådant ändamål. Hur skulle man röstat som Kalixbo, i valet mellan skolsammanslagningar och status quo?

Frågan är hur väljarna reagerar om någon politiker nästa år lägger fram reformförslag som lånar delar av det nu förkastade förslaget. Har de mandat för det? Hur bunden ska den representativa demokratin vara av besluten? Var det bra att rösta? Det förlorande kommunalrådet Kenneth Sandberg (mp):
"Det är bra att vi lade ut frågan till folkomröstning. Om det vore så att det fanns ett markant motstånd och vi hade genomfört förslaget hade det varit förödande. Medborgarna tjänar alltid på en folkomröstning och demokratin stärks"
Han låter inte helt övertygad.

Sunday, May 22, 2005

Byråkratin och omgivningen

MYNDIGHETER Per Svensson drar paralleller mellan 80-talets videovåldspanik och dagens debatt och aviserade jämställdhetsmyndighet. Som jag skrev i ett svar finns det fler kopplingar. En statlig kommitté vid namn Medierådet, till exempel.

----
UPPDATERING: Per Svenssons blogg har lagts ned. Brevet i sin helhet:
Hej Per,

Läste i din blogg om Göran Perssons nya myndighetsförslag. Beröringen med 80-talets videovåldsdebatt är mer än bara paralleller.

Jag minns inte videovåldsdebatten, men jag har läst en del om den. Ds och SOU:er som lite uppgivet konstaterar att man inte kan förhandscensurera, men ändå kan ta lite ansvar genom den signal som inrättandet av ett råd innebar. Sagt och gjort, Statens Våldsskildringsråd var fött.

Rådet, som - bör sägas - fick ganska tillåtande direktiv från början, har sedan dess överlevt i dryga 15 år, och bytte häromåret namn till Medierådet. På hemsidan kan man läsa om rådets uppgift:

'När Våldsskildringsrådet nu byter namn till Medierådet handlar det inte bara om ett namnbyte. Det markerar också ett vidgat uppdrag och en tydlig anpassning till ett förändrat medielandskap.

Syftet med Medierådets verksamhet skall vara att minska riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och unga och gäller alla rörliga bildmedier; film, TV, video, dator- och TV-spel samt Internet. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt våldsskildringar och pornografi men uppdraget gäller barns och ungas hela mediesituation. Barn och unga skall också aktivt involveras i arbetet och verksamheten skall genomsyras av ett genusperspektiv.'

En våldsdebatt blir ett råd om våld. Och pornografi. Och skadlig mediepåverkan på barn och unga i allmänhet. 15 år efter rådets bildande behövs nog inte så mycket för att utsträcka bekämpandet av pornografi till bekämpandet av "pornofiering" (för att låna ett aktuellt uttryck som i och för sig bör tas på allvar).

Frågan är om det behövs en ny myndighet.

Vänliga hälsningar
//Anders Märak Leffler
andersml.blogspot.com

Saturday, May 21, 2005

RKU svarar Kaliber

RKU Kalibers reporter har skrivit ett mail till RKU, där han påpekar vad GRN sade i fällningen av programmet. RKU:s ordförande Pär Johansson svarar:
"Programmet borde ha fällts på alla punkter. Men tidsandan är ju sådan att den typ av högerjournalistik du producerar inte ifrågasätts. Annika Åhnbergs reservation är ju absurd. Men så har Rädda Barnen och RKU också haft en del schismer genom åren i olika projekt i Palestinasolidariteten där våra vägar mötts.

[...] Men det står ju dig fritt att påstå det ovanstående och smeta lögner och åsikter på vår organisation men inte i Public Service då du drar ner förtroendet för hela idén med icke-kommersiell radio. Och följaktligen fälls för osaklighet. Hade du haft en mer normal demokratisyn hade programmet aldrig gjorts."
RKU sätter själva rubriken Den "osakliga" reportern Sandelin svarar RKU. Inklusive citationstecknen. Touché.

Friday, May 20, 2005

Rätt programledare vann

SVT Grälet om vem som ska leda debatten mellan Persson och Reinfeld handlar inte om jämställdhet. Det handlar om vilka redaktionella krav man politiker kan ställa på medierna. Och det handlar om public service integritet. Per Svensson skriver:
"SvT gjorde det enda riktiga när bolaget vägrade byta ut Adaktusson mot en Kvinna (ospecificerat vilken). SvT är ett public serviceföretag, inte en den politiska maktens servicedetalj. Det borde vara en självklarhet att politiker inte lägger sig i SvT:s val av programledare."
Definitivt. Men man kan dessutom säga att alla medier mer eller mindre riskerar bli "maktens servicedetalj", om man med makten menar de två största partierna enade i en ohelig utbudskartell för Partiledardebatten med stort P. Vill man ha partiledardebatten, får man gå med på framförhandlade villkor (ett mönster som visar sig bl a inför amerikanska presidentvalsdebatter. Läs t ex All's fair).

Det är en artskillnad mellan det, och att kanalen skulle lytt makten i form av socialdemokratin allena. Men att låta debattörerna manövrera ut Lars Adaktusson - oavsett motivering - skulle ändå vara journalistiskt svagt. Jag blev besviken på att SVT skulle ha gett sig in i ett sådant köpslående med integritet, när jag läste hos Alicio att de accepterat partiernas krav. Som public service-bolag borde de hålla sig för goda för att låta debattörerna bestämma.

Nu visade sig uppgifterna om SVT som tur var vara högst överdrivna. De utnyttjade sin förhandlingsposition, och lät inte politiker utmanövrera Agenda-redaktören (som inte är den godtyckliga representant för manligheten som SSU/LO-ung:s Nina Unesi och "Rättvis och balanserad" tycks se honom som). På gott och ont visade de på stora mediers makt, och vad självständiga medier bör göra. När SVT och SR stod på sig, fick partierna backa.
-Det är oerhört tillfredsställande att partierna gett upp sina försök att påverka programinnehållet, säger Jan Axelsson, chef för Nyheter och samhälle på SVT
För public service självständighets skull, är det oerhört tillfredsställande att SVT inte gav upp först.

Wednesday, May 18, 2005

Rätt reflexer

CITAT Ur dagens pressmeddelande från Sveriges tredje största centralfack:
"De nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring är väldigt stelbenta och arbetskraftsinvandring kan faktiskt bidra till ökad sysselsättning och sänkt arbetslöshet i Sverige och Europa"

Åke Zettermark, SACO:s representant i en referensgrupp till utredningen om arbetskraftsinvandring ang dagens regeringsuttalande
Om bara LO hade sådana reflexreaktioner...

RKU borde inte hurra över GRN-fällningen

GRN Granskningsnämnden har fällt public service-radions granskning av RKU för att den ska ha antytt att statliga demokratibidrag går till Nordkorea. Däremot stödjer den radions övriga avslöjanden om RKU och Ungdomsstyrelsen.

RKU-ordföranden är ändå nöjd, och säger i ett pressmeddelande:
"Klarar man inte att skilja sin egen politiska agenda från saklighetskravet blir resultatet ett politiskt kampanjreportage mot en demokratisk organisation i syfte att smutskasta organisationen. Det är bra att det nu är klarlagt att detta var en djupt osaklig och osmaklig typ av högerjournalistik."
Men GRN säger faktiskt att programmet var opartiskt, och att Kaliber har sakligt rätt i att RKU stödjer diktatur.

Läser man nämndens beslut, fälls Kaliber enbart i frågan om demokratipengar gått till Nordkorea (en ledamot, Rädda Barnens ordförande, ville fria programmet även på den punkten). Man kritiserar också att programmet kopplade ihop stöd för terrorattentat med ett specifikt terrorattentat, men anser inte att det var osakligt. I övrigt?
"Nämnden anser inte att de övriga förhållanden som tagits upp i [RKU-ordföranden] Pär Johanssons anmälan innebär att programmet strider mot kravet på saklig-het."
Redaktionen får därmed stöd för uppgifterna om att RKU förespråkar proletariatets diktatur, ursäktar självmordsattentat och säljer skrifter som bortförklarar Stalinterrorn. I princip bekräftar GRN min granskning av RKUs lögner i anmälan. Frågan är vad RKU hurrar för.

Tuesday, May 17, 2005

Nordkoreanska mirakelpiller

SVÄLT Nordkoreas officiella nyhetsbyrå KCNA rapporterade i fredags att man lyckats uppfinna ett fantastiskt näringspiller:
"According to Han Chang Gun, head of the center, the clinical test proved the pills, which have no side-effect, are efficacious for deficiency of mineral matters and vitamins and promote the growth of children. Children who have taken the pills for the time being, they grow 0.5 centimeter taller and 0.35 kilogram heavier than others in a month."

Fotnot: Under 90-talet dog upp till 2 miljoner svältdöden. Idag är uppskattningsvis 5 milj. nordkoreaner direkt beroende av matbistånd

Monday, May 16, 2005

Udda rökförbud och sjukförsäkring

RISKSPRIDNING PJ Just Nu har läst Aftonbladet, och beskriver rökförbuden som dykt upp på arbetsplatser i USA som moralism. Jag tror snarare att rökningen är en enkel sak att angripa för de arbetsgivare som vill sänka försäkringspremierna. Läser man USA Today (som, till skillnad från AB, nämner att "livsstilsdiskriminering" är förbjuden i stora delar av USA), blir den bilden tydligare. Tidningen berättar att arbetsgivare av ekonomiska skäl "tar ansvar" för de anställdas hälsa - sorterar bland dem och genomför hälsofrämjande åtgärder (på gott och ont) - eftersom kostnaderna annars kan bli för höga:
Employers say it's about creating a healthy workforce. But it's also a bottom-line issue: Tobacco causes more than 440,000 deaths annually and results in more than $75 billion in direct medical costs a year, according to the Centers for Disease Control and Prevention.
           [...]
And legal experts fear companies will try to control other aspects of employees' off-duty lifestyle, a trend that is already happening. Some companies are firing, suspending or charging higher insurance premiums to workers who are overweight, have high cholesterol or participate in risky activities.
Kanske inte den mest betydelsefulla nyheten. Men lite tänkvärd för oss i landet där sjuka sorteras ut när det blir dyrare för arbetsgivarna att ha sjukskrivna anställda. Och väl värt att minnas till nästa diskussion om riskspridning i olika försäkringsmodeller.

Newsweek, Koranen och anonyma källor

JOURNALISTIK Newsweek har nu fått be om ursäkt för uppgifterna om att koranen skändats på Guantanamo-lägret. De gjorde fel, och det kostade människoliv. Men vilket var deras fel? Och var det fel av svenska medier att sprida uppgifterna? Sprider medierna bara okritiskt islamistisk propaganda, eller litade de på en tidning som var för ovarsam med en högt uppsatt Pentagon-källa?

Dick Erixon tror på den förstnämnda förklaringen, och skriver att västmedier spred ett islamistiskt rykte. Han kritiserar t o m att DN och SvD skrev att uppgifter om koranskändningen ledde till upploppen (vilket skamset bekräftas i Newsweek-artikeln How a fire broke out).

Oavsett rapporteringen om upploppen som följde, uppkommer frågan om svenska medier borde litat på uppgiften. Det som talar mot, är att det var en kontroversiell nyhet, styrkt av en ensam "officiell" källa vid Pentagon, och att han var anonym. Samtidigt kan det vara svårt att få fram andra sorters källor i sådana undersökningar. Få myndigheter går ut med pressmeddelanden om sådana saker. Så, oavsett om man vill det eller inte, tvingas man som läsare välja om man vill lita på journalistens och mediets ärlighet. I det här fallet handlade det om seniorreportrar på Newsweek. Det finns mindre trovärdiga källor.

Lägg till det att liknande uppgifter, om annan behandling som bygger på kränkandet av religiösa tabun kunnat bekräftats av militären, kommit fram tidigare (se t ex Washington Post). Var det orimligt att i det läget föra vidare uppgifterna? Knappast.

Men för att återvända till Newsweeks trovärdighet. De anklagade USA för att vanhelga koranen, utan att kunna styrka anklagelserna ordentligt. Det är en klar journalistisk miss.

Man trodde förvisso inte okritiskt på obekräftade vittnesmål från fångar (som Göran Greider), men man stödde sig nog för mycket på en enstaka Pentagon-källa. Kanske följde man en hypotes alltför långt utan att pröva den. Kanske var det bara så att man publicerade alltför tidigt, utan att ha letat upp fler bekräftelser. När den ensamma källan nu säger att han kan ha missuppfattat saken, faller storyn, och drar ned tidningens trovärdighet.

Kritiker kan hävda att man aldrig borde skrivit något sådant, på grund av de konsekvenser det fick. Det är en farlig väg att böja sig för möjligheten att ens texter används i galningars agitation. De kan också hävda att anonoyma källor inte ska användas. Det gör det snudd på omöjligt att kritiskt granska.

Men faktum är att man måste styrka så allvarliga anklagelser väldigt väl. Och där brast Newsweek.
Se även:

Dick Erixon - Skrönan om Koranen i toaletten, del I, II, III
Newsweeks ursäkt
Alicio - Medias trovärdighet spolades. Inte koranen
bronenosets - Varumärkesjournalister (om trovärdighet i medierna)
bronenosets - Seymour Hersh (tm)
bronenosets - Rummel: Inför krigscensur (om KMT och journalistik)
The Huffington Post - What Newsweek knew (Roger L Simon)
The Huffington Post - To Roger L Simon: The Rest of the story (Jim Lampley)
DPA - Korankriget i USA
Reason - Yet another reason to cancel that Newsweek sub
Guardian - After week of riots, Newsweek admits it got Qur'an story wrong

Sunday, May 15, 2005

Kreationism 2.0

D is for dinosaur. Kreationistisk barnfilm
Bild: Barnfilmen D is for dinosaur. Lär dina barn hur Bibeln hänger ihop med dinosaurierna. Bara £6+frakt.

ID Det har varit ganska mycket kreationism på sista tiden. Ett kreationistiskt museum öppnade nyligen, och i Kansas ifrågasätts darwinismen återigen. De senaste månaden har jag dessutom fått några kommentarer från anhängare till "intelligent design" (ID) - ett alternativ till evolutionen - i mina blogginlägg som nämner ID. Kommentarerna går ut på ungefär samma sak som den intervjuade ID-anhängaren framförde i BBC:s trosuppfattningsprogram Sunday förra veckan.

Jag får medge att jag inte läst den bok som två av kommenterarna föreslår att jag ska läsa. Tid är, som bekant, en begränsad resurs. Den bild av boken som jag fått genom Wireds läsvärda artikel om den antievolutionära rörelsen är dock inte så god. ID-idéerna den försöker torgföra tycks inte heller något som har större vetenskaplighet än tidigare seklers teorier om animalisk magnetism. Knappast något som borde läras ut i skolorna.

Se även:

The Panda's Thumb - Ten questions to ask your biology teacher (bemötande av 10 ID-argument)
Rationalisten - Evolution

KI-studien och medielogik

JOURNALISTIK På vetenskapssidan i dagens DN (ej på nätet) finns en längre text om KI-studien om homosexualitet och biologi. Karin Bojs förklarar resultaten, och sätter dem i relation till tidigare studier. Hon gör också något ovanligt. Hon skriver vad studien inte kan belägga:
"Hon [Savic, ansvarig för studien] understryker att resultaten inte säger ett dugg om försökspersonerna är födda med vissa strukturer i hypotalamus eller om deras reaktionsmönster är ett resultat av sexuella erfarenheter."
Den typen av information borde fler artiklar om nya studier innehålla.

Jämför den texten med DN:s första, korta artikel på nyhetssidan, som i princip bara fick utrymme för ett referat av studiens resultat. Redigeraren drog sedan slutsatsen "Biologi bakom homosexualitet" i rubriksättningen, och den vetenskapliga debatten var avslutad.

Där tidningsläsaren ofta vill ha en snabb, enkel och definitiv slutsats på området, talar rapporter ofta om begränsningar i extern validitet (ung. generaliserbarhet), nödvändiga förutsättningar och andra caveats för resultaten. Sådant som kräver goda förkunskaper för att journalisten inte ska antyda att studien svarar på frågor som den inte berör. Och sådant som kräver utrymme.

Jag vet inte vilka slutsatser folk drar av själva nyheten om feromoner och homosexualitet. Men det första jag kommer att tänka på när jag läser om studien, är vilka problem en slarvig förenkling av resultat som dessa kan skapa, och hur viktigt det är med kvalificerad vetenskapsjournalistik. För att göra den nödvändiga förenklingen av forskningsresultaten, måste man förstå på ett ungefär vilka fakta man kan bortse ifrån.

Thursday, May 12, 2005

Vilka övergav valsegraren Labour?

VAL05 I Today Programme dagen efter valet talade man om "A very odd result in many ways". Kända labouraktivister såg ut "as if someone had run down their favourite cat or something", trots (New) Labours historiska tredje mandatperiod. Partiets väljarstöd hade minskat, och såväl tories som lib dems var på frammarsch. Hur? David Cowling på BBC har sammanställt opinionsundersökningarnas bild av partiernas stöd i olika väljargrupper. Läsvärt.

Tuesday, May 10, 2005

Seminarietips: Reklamens makt

TIPS Onsdagen innan bloggforum håller SNS seminariet Reklamens makt över medierna. Kostar 150-200kr inklusive Karl-Erik Gustafssons bok på temat. Av projektansökan att döma, verkar det lovande (och det säger jag inte bara för att de tycks understryka hur viktigt det är med såväl public service-medier som kommersiella).

Gissningsvis blir det hela riktigt intressant. För den som är i Stockholm då, det vill säga.

Monday, May 09, 2005

SSU och matpriserna

KONKURRENS När en del ungdomsförbund firar Europadagen demonstrerar andra mot lägre matpriser. Från SSU:s hemsida:
"När fokus ligger på lågpris så hindrar det utvecklingen av de produkter som tillverkas i industrin. Detta leder i sin tur till att jobben hotas, säger Livs andre ordförande Hans-Olof Nilsson"
Nog för att det kan finnas andra saker man kan välja att gå efter än priset när man handlar mat. Men det blir lite absurt när regeringspartiets ungdomsförbund - tillsammans med Livsmedelsarbetarnas förbund - de facto demonstrerar mot sänkta matpriser. Som Konkurrensverket skriver om lågpriskonkurrensen:
Genom att förlägga en stor del av inköpen till lågprisbutiker kan [en tvåbarnsfamilj] göra en besparing på 2 000–3 000 kronor om året.

Kedjorna satsar allt mer på egna varumärken vilket beror på hårdare konkurrens och en vilja att profilera den egna kedjan. Om konkurrensen bibehålls kan konsumenterna gynnas av denna utveckling genom lägre priser.

(ur Konkurrensnytt 5/04)
Se även:

Konkurrensverket - Konsumenterna, matpriserna och konkurrensen (rapport 2004:2)

Valet märktes knappt

Valresultat och röstandelVALSYSTEM Don't we matter, frågar Guardian-reportern Liane Katz lite uppgivet. Hennes valkrets Islington North är alldeles för säker, berättar hon på Guardian Election2005-log:
"Where I live, this election is invisible. Not a single leaflet has dropped through the letterbox with the pizza flyers and council tax circulars, and no one's been round to canvass. Apart from some bright orange Lib Dem diamonds lining a leafy street in Highbury, I haven't seen one election poster or placard on my journey to work either."
Varför bry sig att kampanja i de säkra valkretsarna, när slaget står i marginal constituencies?

Enmansvalkretsar ger förvisso medborgarna en tydlig lokal representant (som det beskrevs i Godmorgon Världen förra veckan). Och visst har Erixon och Sömnlösa nätter en poäng i att de flesta valsystem har proportionalitetsbrister - partier i vågmästarställning som mp (eller Lib dems under en kort period i UK) kan få ett överdrivet stort inflytande. Som Pär Nuder sade i sin argumentation för majoritetsval, ger systemet tydligare ansvarsutkrävande.

Samtidigt påpekar Carsten Anckar i SNS-boken "Effekter av valsystem" att det svenska valsystemet faktiskt ger ganska stor regeringsstabilitet, och god representativitet. Och majoritetsvalets fördelar måste vägas mot att en stor minoritets röster i valkretsarna kastas bort. Skillnaden mellan Lib dems och Labours röstandelar är 13.2%, men i parlamentet skiljer det med 294 parlamentariker. Var en väljare bor får ett enormt inflytande på hur stor vikt hans röst får.

Majoritetsvalsystemet har skapat grogrund för sidor som Tacticalvoter.net, där folk byter röster mellan valkretsarna för att minimera antalet tories i parlamentet. Ett annat alternativ för de som sätter torymotstånd framför ideologiskt val har varit taktiskt röstande ("med klädnypa på näsan") utan garantier för att någon kommer matcha deras röst i en annan valkrets. Ganska smart, men väl ett slöseri med tid och energi.

Man ska kanske inte avvisa majoritetsval helt, men den låga representativiteten är långtifrån bara - som Erixon hävdar - "fördomar". Det finns goda skäl för Grundlagsutredningen att säga nej till majoritetsvalssystem i enmansvalkretsar.

Tuesday, May 03, 2005

Regeringen svänger om globala skatter

BESKATTNING Idag avvisade Göran Persson globala skatter (på bl a flygbiljetter) och talade istället för frihandel. Ett välkommet besked, med tanke på att biståndsministern stött sådana förslag vid såväl Världsbankens förra toppmöte som Attacs årsmöte.

Det den fattiga världen behöver är mer frihandel, vettigt bistånd, demokrati, skuldavskrivningar och hjälp att bygga upp institutioner. Inte politiska gester i form av skatter som kan bli kontraproduktiva. Göran Persson har just svängt regeringen i rätt riktning i den sista frågan. Bravo.

[via Rationalisten]

Monday, May 02, 2005

EU-bläckfisken och andra valfilmer

VAL05 "On a serious newsday, thank goodness for the UK Independence party", skriver Helen Rumbelow på The Times valblogg. Det numera decimerade anti-EU-, anti-invandring, pro-högre pensioner och glada barn-partiets propagandafilm [WMV] är onekligen ganska rolig med sin EU-jättebläckfisk.

Ännu roligare är att partiet tar sig själva på allvar.

Ska man sammanfatta något av de andra partier i en valfilm, är Channel 4:s kampanjfilm för de konservativa överlägset bäst. Channel 4 har låtit göra filmer för partierna "som de skulle vilja göra dem", och tory-filmen är perfekt. Filmiskt bra, propagandamässigt bra, och en lagom syrlig kommentar till partiets valkampanj (som DN tyvärr gjorde rättvisa i dagens sågning). Väl i klass med Child's pay.

Valfilmer (PEBs) i urval:

Channel 4 - Clean me (tories).
Channel 4 - Waking up (labour). En stackars väljare vaknar och märker att hon valt en tory (som påminner starkt om Wallace i Wallace & Gromit) som sängkamrat för de kommande åren.
Channel 4 - Safe hands (lib dems). Tories och labour käbblar, medan en stackars hemlös behöver hjälp. Kunde varit bra, om den var 3 minuter kortare.
Tories - Take that look off your face. [WMV] Blairs löften kontrasteras mot (konservativa) tidningsrubriker.
Labour - Memories [RM]. Smutskastning som skyller bl a 80-talets konflikter Thatcher-NUM på Michael Howard.
Labour - The NHS [RM]. Om The National Health Service och tories sjukvårdsförslag.
Lib dems - The boy who cried wolf. [WMV] WMD.

ABF:s roller

SAP Dagens PR-miss för den socialdemokratiska mediebilden kommer från förre partisekreteraren Lars Stjernqvist. Ur Linköpings Tidning:
ABF Östergötland ska vara en plats för frispråkighet. En plats där politiker kan samlas och föra goda politiska samtal. Det säger Lars Stjernkvist, nyvald ordförande för ABF Östergötland. [---]

- ABF ska vårda sitt arv med studiecirklar, men jag tror också att man måste utvecklas. Jag tycker att ABF ska bli en plats där politiker träffas och utbyter åsikter. Det ska vara högt i tak. Man ska kunna ge och ta.

- Helt enkelt en plats där makthavare i Östergötland träffas och ventilerar sina åsikter. Vi debatterar och munhuggs i media, men vi behöver en plats där media inte är inblandad. Den platsen bör ABF kunna skapa, säger Lars Stjernkvist.
Inget ont om idén som sådan - studiecirklarna kan behöva kompletteras (och en del annan ABF-verksamhet kan vara klart intressant, om än obalanserad).

Men som symbolhandling - för det är sådana som räknas - kan det knappast vara ett klokt drag. Man sätter inte direkt stopp för den kritik som handlar om att SAP svikit ideal och blivit ett maktparti, genom att öppet omdefiniera folkrörelseladdade Arbetarnas Bildningsförbund till ett ställe för makthavare att umgås. Tur för Stjernqvist att han inte lyckades få ut sitt budskap.

Klintbergare på 1:a maj

RESEARCH Badtunnan i Högfors har börjat få mytiska proportioner och leva sitt eget liv. Den blev snabbt en symbol för spin och symbolhandlingar. I år togs den t o m upp i utbildningsministerns 1:a maj-tal:
"Ända sedan de trängde ihop sig i Mauds badtunna har de ägnat sig åt att försöka få folk att glömma hur deras politiska alternativ ser ut. Valet nästa år kommer precis som vanligt att handla om i vilken politisk riktning vi vill att Sverige ska utvecklas. Politik är inte samma sak som att driva en reklamkampanj. Politik är att ta ansvar och hantera svåra frågor. Det räcker inte att sitta och se glad ut i en badtunna!"
Lite roligt sagt, och det inte bara för att i princip det enda regering och opposition är ense om är att det finns två alternativ i valet -06. För den mytiska badtunnan kom aldrig till användning.