Sunday, January 02, 2005

Livstid för terror-misstänkta förbereds

KMT Washington Post rapporterar att Bush-administrationen förbereder evighetsförvaring av Guantanamo bay-fångar. Bland annat föreslår försvarsdepartementet ett fängelse för de fångar vars skuld inte förväntas kunna bevisas.
As part of a solution, the Defense Department, which holds 500 prisoners at Guantanamo Bay, plans to ask Congress for $25 million to build a 200-bed prison to hold detainees who are unlikely to ever go through a military tribunal for lack of evidence, according to defense officials.
Det talas även, från CIA-håll, om att institutionalisera behandlingen av de s k spökfångarna.

Samtidigt finns det ljuspunkter. Den vida definition av tortyr som den föreslagna som ofta ges del av skulden för behandlingen på Guantanamo och i Abu Ghraib, avskaffas. Istället presenteras en vidare definition av tortyr som ersätter den gamla i sin helhet. PM:et inleds förtroendeingivande (och riktigt):
Torture is abhorrent both to American law and values and to international norms.
Ironiskt nog föreslås mannen som delvis bar ansvaret för den gamla tortyrdefinitionen, Alberto R Gonzales, nu som ny justitieminister. Som DN skriver i dagens huvudledare finns det en konflikt mellan effektivitet och rättsstatens värden i kampen mot terrorismen. Och i utnämnningspolitiken (liksom i den svenska utvisningspolitiken) tycks effektiviteten prioriteras framför rättssäkerheten.

Men, som DN också påpekar, finns det en poäng i att inte tillåta det rättsliga undantagstillståndet att utvidgas alltför mycket.
Ty det som vi försvarar mot den internationella terrorismen är inte det västerländska kulturarvet, den fria marknadsekonomin eller faktiskt ens den politiska demokratin som sådan. Utan just idén att medborgarna besitter grundläggande fri- och rättigheter som inte får kränkas, och att statens yttersta uppgift är att upprätthålla och försvara dessa rättigheter.
Att slå vakt om denna idé är inte att vara eftergiven mot terrorism. Utan tvärtom att sätta hårt mot hårt: detta är vårt fundament, som vi håller för sant oavsett vilka gudar vi dyrkar eller inte dyrkar.


[tortyrnyheten via Hit & Run]

No comments: