Tuesday, February 08, 2005

One nation under God

SEKULARISM Hur djupt rotad i kristendomen är (det tämligen religiösa) USA:s konstitution? Inte särskilt, menar Brooke Allen i en intressant artikel i The Nation.
Though for public consumption the Founding Fathers identified themselves as Christians, they were, at least by today's standards, remarkably honest about their misgivings when it came to theological doctrine, and religion in general came very low on the list of their concerns and priorities--always excepting, that is, their determination to keep the new nation free from bondage to its rule.

1 comment:

Pierre Andersson said...

Ja, det är intressant. Bushs retorik är ibland skrämmande den som används av vissa muslimska fundamentalister – han ser sig (och USA) som utvalda av gud i kampen mot "det onda" osv. Konstitutionens författare verkar ha varit betydligt mer sansade på den fronten.