Wednesday, February 09, 2005

Oppositionen större än borgerligheten

BEGREPP
BETYDELSE: om borgare ss. bildande on viss social klass, en "medelklass" mellan de högre stånden (ss. adel, officerare, högre ämbetsmän) o. de lägre (bondfolk o. kroppsarbetare).

(SAOB)
Oskar Lidåker har rätt när han (m a a en Expressen-artikel) påpekar att man inte borde kalla oppositionen för "borgerlig".
Se även

I Chydenius Fotspår: Sluta vara borgare

No comments: