Monday, May 02, 2005

ABF:s roller

SAP Dagens PR-miss för den socialdemokratiska mediebilden kommer från förre partisekreteraren Lars Stjernqvist. Ur Linköpings Tidning:
ABF Östergötland ska vara en plats för frispråkighet. En plats där politiker kan samlas och föra goda politiska samtal. Det säger Lars Stjernkvist, nyvald ordförande för ABF Östergötland. [---]

- ABF ska vårda sitt arv med studiecirklar, men jag tror också att man måste utvecklas. Jag tycker att ABF ska bli en plats där politiker träffas och utbyter åsikter. Det ska vara högt i tak. Man ska kunna ge och ta.

- Helt enkelt en plats där makthavare i Östergötland träffas och ventilerar sina åsikter. Vi debatterar och munhuggs i media, men vi behöver en plats där media inte är inblandad. Den platsen bör ABF kunna skapa, säger Lars Stjernkvist.
Inget ont om idén som sådan - studiecirklarna kan behöva kompletteras (och en del annan ABF-verksamhet kan vara klart intressant, om än obalanserad).

Men som symbolhandling - för det är sådana som räknas - kan det knappast vara ett klokt drag. Man sätter inte direkt stopp för den kritik som handlar om att SAP svikit ideal och blivit ett maktparti, genom att öppet omdefiniera folkrörelseladdade Arbetarnas Bildningsförbund till ett ställe för makthavare att umgås. Tur för Stjernqvist att han inte lyckades få ut sitt budskap.

1 comment:

Peter Björkman said...

Onekligen bestickande citat!