Friday, July 29, 2005

En definitionsfråga

DEMOKRATI "Enviros Make U-Turn, Praise SUV" skriver Wired. Den kända miljöföreningen Sierra Club har valt att rekommendera en ny bil från Ford, och föreningens ansvarige för global uppvärmning är nöjd med bilen, trots att det är en stadsjeep:
"It's an SUV, but it gets better mileage than nearly all of the cars for sale,"
Frågan är om Stockholms stads politiker kommer vara lika nöjda. Stadsjeepar, har det fastslagits i en skrivelse från majoriteten, är "inte gjorda för stadstrafik och dess användande bör därför begränsas." De är inte bara för stora, utan släpper dessutom (definitionsmässigt) ut för mycket koldioxid, och ska motverkas.

Är man ute efter att politiskt minska skadlig miljöpåverkan - ett helt legitimt mål - får man gärna arbeta för det (om än inte i kommunfullmäktige). Men motionären invänder mot stadsjeeparna som kategori. Och när DN Motor ställde elaka men grundläggande frågor om den kategorin framträdde inget direkt genomtänkt förslag:
Men ingen vet vilka fordon som ska bannlysas. Det finns ingen definition på vad en stadsjeep är. Därför finns heller inga beräkningar av hur mycket avgaser de släpper ut, hur stor plats de tar på gatorna och hur farliga de är i trafiken.

- Det får vi återkomma till. Vi har gett stadens tjänstemännen i uppdrag att ta fram en definition, förklarar Ann-Marie Strömberg.

Men det här måste ni väl ha funderat på innan ni lade förslaget? Syftet är väl att uppnå något? Man identifierar ett problem och sätter in åtgärder.
- Jag är fritidspolitiker, ingen bilexpert. Stadsjeeparna är stora, trafikfarliga, tar mycket plats och släpper ut mycket koldioxid. Och de ökar hela tiden i antal.

Vad stöder du det på när ni inte vet vilka som avses?
- Det märker man när man går på stan. Det är stora schabrak och de blir bara fler och fler och många är inte miljövänliga.

Vad är ett schabrak, ge några exempel.
- Jag vill inte gå in på enskilda märken.

Var går gränsen för ett bränslemonster?
- Jag sätter inga gränser, jag är fritidspolitiker, analysen får tjänstemännen göra.

Du säger att stadsjeeparna stjäl utrymme från cyklister och andra. Hur bred är en stadsjeep eller ett schabrak?
- Det varierar.

Hur ska man bedöma Volvo XC70, Sveriges mest sålda fyrhjulsdrivna bil. Är det en stadsjeep?
- Nej, jag svarar inte på det.

Vilket är värre ur miljösynpunkt, en ny katalysatorrenad XC90 eller en gammal orenad bil från 80-talet, som det finns så många av i Stockholm?
- Återigen, jag är fritidspolitiker, ingen expert på bilar eller avgaser.
Ändå kan den ena komma att motverkas, delvis av miljöskäl. Man behöver inte tycka att fritidspolitiker ska vara allvetande för att se problemen med det resonemanget.
Se även:

Expressen huvudledare- Vi kör så det ryker (050712)
Pressmeddelande från Vänsterpartiet - Stockholm ska begränsa stadsjeeparna (050426)
Pressmeddelande från Gröna Bilister - Stockholm på god väg stoppa stadsjeepen (050426)

1 comment:

Martin Tollén said...

För någon tid sedan talade jag med en partikamrat till dig - som vi båda känner - som tyckte det var bättre för Sverige om socialdemokraterna tvingades kompromissa ihop en politik tillsammans med miljöpartister och vänsterpartister, än om socialdemokraterna kunde genomföra sin egen politik. Jag vet inte om det du skriver stödjer den tesen...