Friday, November 04, 2005

Alla ska med-utmaningen

Eftersom Johanna utmanat mig, kommer här några bidrag till sloganfloran:

  • Alla ska anställas. Så enkelt är det med ekonomi.
  • Alla ska med. Så enkelt är det. Socialdemokratiska arbetarepartiet (härefter "Partiet") förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg till eller avlägsna avsnitt ur detta Avtal. Ändringar av detta Avtal träder i kraft när meddelande därom publiceras i SFS. Genom att fortsätta nyttja medborgarskapet efter det att information om ändringar av detta Avtal publicerats antas du ha accepterat dessa ändringar.
    (inspirationskälla)
  • All your base are belong to us. Så enkelt är det.
  • Att stäla krav e inte snelt. Så enkel e de.
  • Alla var med. Så enkelt var det.
    (Om kollektivanslutningarna)

(Opolitisk bubblare: Tiderna förändras. Så enkelt är dt/dx.)

4 comments:

Tov. M. Andr:tj said...

Det är häftigt att betala skatt. Så enkelt är det.

doyobi said...

Det är enklare att göra samma politiska lyteskomik om (s) kampanj (som så många andra redan gjort på samma sätt) än att skriva något kärnfullt. Så enkelt är det.

Mr M said...

Alla skall med, så enkelt är det. (med tanke på Tomas "stasi" Bodstöms tankar, kameror och annan övervakning)

Mr M said...

Alla skall med, så enkelt är det.

Medlemsregistrerare på SSU