Tuesday, January 16, 2007

10 år med GM-grödor

Hos SLU:s forskarblogg hittar man länkar till en genomgång av effekter av GMO i jordbruket som verkar intressant. Två ekonomer har gjort en litteraturstudie av ekonomiska och ekologiska effekter av några grödor - främst soja, majs, canola och bomull - och kommit fram till en del iögonfallande resultat. Vinsterna har varit stora (om än inte i jämförelse med vad som varit möjligt), och har dessutom ofta kommit bönder i utvecklade länder till del. Studiens abstract (med mina markeringar):
Genetically modified (GM) crops have now been grown commercially on a substantial scale for ten years. This paper assesses the impact this technology is having on global agriculture from both economic and environmental perspectives. It examines specific global economic impacts on farm income and environmental impacts of the technology with respect to pesticide usage and greenhouse gas emissions for each of the countries where GM crops have been grown since 1996. The analysis shows that there have been substantial net economic benefits at the farm level amounting to $5 billion in 2005 and $27 billion for the ten year period. The technology has reduced pesticide spraying by 224 million kg (equivalent to about 40% of the annual volume of pesticide active ingredient applied to arable crops in the European Union) and as a result, decreased the environmental impact associated with pesticide use by more than 15%. GM technology has also significantly reduced the release of greenhouse gas emissions from agriculture, which, in 2005, was equivalent to removing 4 million cars from the roads.

Man ska nog ta sådana exakta siffror med en nypa salt. Författarna lägger i princip ett antal fallstudier av olika grödor bredvid varandra, och hur dessas felmarginaler (eller forskningsområdet) ser ut är svårt för mig att säga. Det är inte heller så självklart att man ska försöka analysera konceptet "GM-grödor". Men det som blir tydligt med dessa exempel är att det inte bara finns en framtida potential för att föda jordens befolkning på ett mer effektivt sätt. En hel del av de teknologiska framstegen (och då räknar jag inte in traditionell växtförädling) har - ganska oannonserat - redan kommit mänskligheten till godo de senaste tio åren. Då också på det rent miljömässiga planet. Undrar hur mycket bättre det kunnat bli om det varit mer fokuserade debatter på den europeiska marknaden.

---
Andra bloggar om: , , , .
Pingat på intressant.se

1 comment:

Oskar said...

Hmmm... Om detta är sant, och kan visas bortom rimlig tvivel, kommer då miljörörelsen att svänga och ställa sig positiva till GMO för att minska klimatetpåverkan och bekämpningsmedelsanvändningen?

Jag tror tyvärr inte det, stora delar av miljörörelsen är med för att basha marknadsekonomin, och det spelar ingen roll hur många liv eller hur mycket klimat GMO räddar. De kommer att hata det ändå. (hoppas jag har fel)