Thursday, June 03, 2004

I kd:s radikala skugga

ALKOHOLPOLITIK Sänkningar av alkoholskatterna för folkhälsans skull riskerar att bli 2000-talets motsvarighet till “dynamiska effekter” - tilltalande lösningar som det ligger något i, men som obönhörligen leder till överdrivna förhoppningar. Lösningar som dessutom lätt omvandlas till svepskäl för något helt annat.

Varje bokhandlare vet att när det är rea, finns det kunder som förköper sig, och kommer hem med kassar som är flera kilo tyngre än planerat. När det gäller böcker är det bara köparens plånbok som får lida. Risken för värre konsekvenser finns dock för de som semestrar i länder som Danmark och Tyskland, där spriten säljs till reapriser. Det finns en poäng i att se över alkoholskatterna för att minska risken att familjer på semester bunkrar vodka och campari, för att sedan komma hem och dricka alltför mycket på alltför kort tid. Problemet finns. Men det är svårt att säga hur stort det är.

Något man däremot kan vara säker på är att en sänkning kommer få genomslag på priserna för de 70% av alkoholen som beläggs med svenska punktskatter. Hur Systembolagets konkurrenter på andra sidan Öresund kommer att reagera på en skattesänkning är inte heller svårt att räkna ut. Och ju mer tillgänglig och billig spriten är, dess mer dricks det. Och tyvärr gäller det gamla sambandet fortfarande – dricks det mer, drabbas fler av misshandel i hem och på stan.

För den gode socialliberalen är det därför både ett val mellan pest och kolera, och ett val där man inte har råd med slagordsmässiga lösningar. Därför är det synd att Folkpartiets partistyrelse i en ny rapport föreslår ganska drastiska skattesänkningar (resultatet av en kraftig justering mot dansk nivå). Det må vinna val, men det räddar inte liv. När Finland sänkte spritskatten med 44% för att möta en förväntad införsel från Estland, satte det rejäla spår i våldsstatistiken.

Men det finns en viktig skillnad mellan länderna. Finland har nämligen inget Skåne – en region med snabba förbindelser till ett lågskatteland. Här har möjligheten att ta in stora mängder alkohol fått större effekt. Och införseln är också den viktigaste faktorn i dagens alkoholpolitik. Här för Folkpartiet fram en långsiktig tanke om att justera införselkvoterna över hela Europa. Detta medan kritiker säger att man borde utnyttja ett undantag i fördragen och sänka dem redan idag. Det är lika tydligt som ovanligt att (fp) är mindre radikalt än (kd).

Ett annat fp-förslag är stora informationsinsatser. I en annons påpekar IOGT-NTO att det är bra, men påminner om att priser och tillgänglighet fortfarande är viktigare. “Fast det har ju folkpartiet alltid vetat”. Om Folkpartiets aktiva har kvar den synen bör de ta udden av skattesänkningskraven. Man bör medge att spritskatten kan behöva justeras, men den halvering det talats om är alltför drastisk.

Risken är annars att man, likt finska politiker, får göra en taktisk reträtt, efter att mångdubbelt fler drabbats. För en drastiskt ökad alkoholkonsumtion medför tyvärr ökade skador och ökad ofrihet. Det har folkpartiet alltid vetat.

No comments: