Wednesday, June 02, 2004

Med oss eller mot oss.

INTRESSEGRUPPER En känd president sade en gång att "antingen är du med oss, eller så är du med terroristerna". Med oss eller mot oss. Så enkelt var den indelningen avklarad. Nästa!

Den här gången är det Kommunal som står för indelningen genom sin senaste kampanj, där politiker uppmanas att gå med i Välfärdslagets supporterklubb.

- Hur många valrörelser har vi inte ropat SYSTEMSKIFTE och hytt med näven? Nu är den politiska bilden inte längre lika klar. Vem är för och vem är emot vårt välfärdssystem? Därför startar vi supporterklubben för dom som är för välfärden, säger Kommunals informationschef Fredrik Runsiö.

Beskrivningen visar en oro för att stödet för den generella välfärden sviktar även inom socialdemokratin. Men det är också ett välregisserat försök att förändra begrepps innebörd. För hur många av de som arbetar för välfärdsstaten som än gått med i Kommunal, har inte Kommunals intressen uppfattats som (eller, för den delen, alltid varit) synonyma med välfärden.

Det Välfärdslag som politiker gärna får stödja är just Kommunal. Från förbundets horisont kan det verka bra att hävda att deras intressen är synonyma med välfärd. Men frågan är om en sammanblandning av intressegrupp och syn på samhället är långsiktigt hållbar för någondera.

Kommunalarbetarförbundet - antingen är du med oss eller mot oss. Nästa!

1 comment:

Anonymous said...

Facklig kamp är väl trevligt. Men kommunal vid rodret skulle bli ett veritabelt bidragskalas utan några som helst proportioner eller någon särdeles hög verklighetsuppfattning. Go Märak!