Tuesday, June 01, 2004

Leve Frankrike!

SEKULARISM Det är inte alltid man hurrar över det Frankrike har för sig i EU. Men i striden mot den högljudda minoritet som vill grundlagsfästa att Europa vilar på en kristen värdegrund finns få stater som kan ge ett lika trovärdigt och pålitligt stöd som femte republiken. Dessvärre kan det behövas.

I gårdagens TV-debatt var det KDU-ordföranden Erik Slottners tur att kasta sig upp på barrikaderna mot “ett värdelöst samhälle”. “Varje gemenskap, varje land, varje samhälle”, menade han, “har behov av gemensamma värderingar, gemensam värdegrund”.

De värden han talar om är inte universella – grundläggande mänskliga rättigheter som frihet från förföljelse, åsiktsförtryck och våldtäkt (sådant som borde omfatta såväl européer som afrikaner) – utan handlar om en tradition.

Det Slottner tycks mena är att samhället bör definieras av staten. Det “värdelösa samhället” han talade om är ju nämligen knappast “värdelöst”. Tvärtom kommer det att tillåta en mångfald av grundhållningar till livet, så länge som staten inte förfördelar vissa religioner eller livsåskådningar. Och, vilket även den moderne konservative borde kunna hålla med om, sätter inte en värdeneutral stat så snäva ramar för den idémässiga utvecklingen.

Man bör tänka sig för innan man grundlagsfäster en tradition. Det är skillnad mellan att enas om att staten inte ska avrätta oliktänkande, och att skriva i sten vilken religion som haft mest betydelse. Så vive la France.

No comments: