Monday, June 07, 2004

Populisternas bane

FEDERALISM På nationalpopulistiska UK Indepence partys (UKIP:s) hemsida kan man för den modesta summan £22 köpa en bok som lovar att avslöja EU, och hur “continuing Soviet Leninist deception strategy complements an ongoing Pan-German hegemony plan”. Det hade varit lättare att skratta åt om partiet inte riskerade att få in fler parlamentariker än de EU-vänliga Liberaldemokraterna.

Att partier som UKIP riskerar att lyftas beror delvis på det låga valdeltagandet. En av anledningarna, kunde man läsa i den konservative statsvetaren Vernon Bogdanors dn-debattare, stavas den bristande kopplingen mellan Europavalen och den politiska inriktning EU får. Som det nu är, riskerar Europaparlamentsvalen att bli en plattform för otrevliga populistiska krafter som vill få fotfäste i debatten.

Det ligger något i vad Bogdanor skriver. Skrapar man på ytan hos vissa av populisterna dyker ofta ganska tråkiga åsikter upp. I fallet UKIP behöver man inte leta länge i deras bokhandel förrän man snubblar över en bok som avslöjar hemligheterna som etablissemanget inte vill att du ska se; sanningen om invandringen. För att hindra att sådana partier får makt, menar Bogdanor att väljarna i parlamentsvalet bör ges möjlighet att påverka om EU:s politiska inriktning ska ta svänga åt höger eller vänster.

Den lösning som statsvetaren och parlamentarikern Cecilia Malmström (fp) tog upp i sitt utkast till konstitution redan för två år sedan är att stärka europaparlamentets roll i unionen. Europaparlamentet är det enda av unionens organ som väljarna kan påverka i ett Europaval. Och medan ministerrådens arbete sker bakom lyckta dörrar kan allmänheten ha insyn till och med i parlamentets utskottsmöten. Ur demokratisk synvinkel skulle det ligga en klar vinst i att denna organisation får större makt, på rådets bekostnad.

Med en sådan federalisering riskerar man självklart att unionens ansvarsområden växer. Det man då bör minnas att tanken om federalismen också innehåller en tydlig uppdelning av makten mellan de olika nivåerna i unionen. I och med det nya förslaget till grundlag för EU börjar denna indelning utkristallisera sig, även om den ännu är alltför vag.

Det är viktigt att väljarna kan påverka vad som sker inom dessa ramar – vilken politisk färg unionen får. Det ökar legitimiteten, och minskar risken för att partier som UKIP får en plattform.

Det finns en demokratisk vinst i att se till att Inger Segelström till slut får rätt – att att valet handlar om höger eller vänster.

No comments: