Tuesday, June 08, 2004

Sociala skäl i skymundan (debattkrönika)

ARBETSKRAFTSINVANDRING Fri invandring har i många kretsar varit enbart en from idealistisk förhoppning. Om debatten om övergångsregler och sjukvård i Europa visat något, är det att man någonstans måste dra en gräns för vad och vilka som välfärdsstaten ska omfatta. När det kommer till arbetskraftsinvandring har det i vissa kretsar varit ett fult ord, och har lättvindigt kunnat viftas bort som människofientlig idealism.

I senaste Arena skrider redaktören Per Wirtén till försvar för den fria invandringen med pragmatiska argument som hörs alltför sällan. Det fri invandring skulle innebära för den svarta arbetskraft som idag lever rättslös i Europa kan inte underskattas. Detta faktum tas också upp i en välformulerad kolumn av DN:s förre kulturredaktör.

Det är självfallet inte alla som är förtjusta. I en artikel på Expressens kultursidor ifrågasatte Nils Schwartz det realistiska i Wirténs ansats. Och nog kan man instämma i delar av kritiken.

Men det som slår en efter att man läst Wirténs svar och Schwartz replik, är hur ekonomisk debatten om arbetskraftsinvandring varit. De som talat om fri invandring av andra skäl än liberal eller (som Wirténs) socialistisk övertygelse, har oftast gjort det med argument om effektivitet och brist på arbetskraft. Det detta nya försvar för fri invandring visar är att de sociala skälen är av en helt annan dignitet än debatten ibland kan ge sken av.

No comments: