Friday, July 09, 2004

David, Goliat och Dawiit

ÖVERGREPP Så kom han hem till slut. Mehdi Mohammed Ghezali, olaglig stridande enligt USA, värdig en rättvis rättegång enligt resten av världen. Efter mer än 900 dagars fångenskap på ett slutet fångläger på Kuba är han nu en fri man.

Tyvärr kommer vi nog aldrig få veta vad han gjorde på gränsen till talibanernas Afghanistan när han fångades. Ghezali har utsatts för ett rättsövergrepp, och då kommer motiverade hänsynstaganden för honom blandas med en känsla av att han är oskyldig. I en strid mot Goliat, får David lätt sympatierna oavsett vad han kan ha gjort.

Men ingen har visat att Ghezali är skyldig. Bevisen mot honom är lika många som de mot Lasse Berghagen, och polisen ser inga skäl att undersöka honom. Ändå har han varit frihetsberövad längre än de nationaldemokrater som attackerade Pridefestivalen kommer bli.

Pentagons argument, att han utgör en akut fara eller har viktig information, må hålla för en häktan i väntan på rättegång. Men inte i 900 dagar. Inte i ett fångläger. Det är också först efter att högsta domstolen beslutat att civila domstolar kan ta upp fall från Guantanamo som viljan att inleda de utlovade rättsprocesserna som det tycks ha uppstått. Det är inte ett beteende värdigt en demokrati.

Men Ghezali är långtifrån ensam. Övergreppen mot honom må ha fått stor uppmärksamhet, men det finns många fler svenska medborgare som sitter i utländska fängelser. I avsaknad av en medial Goliat att kämpa mot, blir det lätt klent med uppmärksamheten från regeringen.

En som fått uppleva det är den svenske journalisten Dawit Isaac, som fängslats för sina kritiska artiklar mot de styrande i Eritrea. Tidningen Journalisten, radions mediemagasin och ett flertal engagerade gör sitt för att han inte ska glömmas bort, men det tycks inte slå lika väl som fallet Ghezali.

Utan att förringa de övergrepp som Ghezali och hans över 600 medfångar utsatts för, kan man fråga sig varför regeringen inte tagit mer tid åt andra svenska fångar som får sina mänskliga rättigheter kränkta. Dawit Isaac, till exempel.

No comments: