Friday, July 23, 2004

Operation Ökenräv

VÄRNPLIKT Enligt tidningen The New Yorker erbjuder den amerikanska militären sina soldater mer än medaljer, stolthet och bidrag till skolavgiften. Den senaste bonusen tycks vara bröstförstoringar och fettsugning.

Det är en suspekt medievänlig möjlighet, som nog utnyttjas av mycket få. Men att militären erbjuder det, visar att de försöker vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. När en arbetsgivare kan komma att riskera sina anställdas liv på det sättet behöver de göra något extra.

Systemet med en yrkesarmé är något annat än den typ av relativt välbetalt tvångsarbete som tillämpas här i Sverige. Värnplikten är den enda stora naturabeskattningen som tycks ha överlevt, och är dessutom en av de mindre trevliga. Staten tar sig friheten att disponera en krympande minoritet av unga mäns tid, och tvingar in dem i en organisation som både kan skapa en trevlig gemenskap och hemska minnen.

Nog är det så att många av de som efter mönstringen gör sin värnplikt i det krympande försvaret faktiskt vill göra den. Men tvångselementet finns kvar, även om många skulle sökt ändå. Att det bara drabbar halva befolkningen är faktiskt ingen tröst. Det är en ytterst selektiv beskattning, som inte skulle tolereras på något annat område.

Dessutom innebär den selektiva mönstringen att försvaret antagligen går miste om en del kompetenta flickor. Medan killarna får en officiell kallelse om sin plikt, får flickorna se (förvisso välgjorda och prisbelönta) reklamkampanjer tala om hur viktiga de är. Det är inte en likabehandling.

Ett bättre alternativ vore isåfall att avskaffa värnplikten, men genomföra mönstringar av alla i en årskull. Det skulle bli en dags tvång istället för månaders, och de mest lämpliga och intresserade skulle erbjudas platser i försvarsmakten. Självklart kan det göra att de motiverade individer som vill bli soldater kan komma att ställa större krav på försvaret. Det blir ett pris för avskaffandet av tvånget som nog är värt att betala. Och några fantasisummor som bekostandet av skönhetsoperationer lär det knappast bli.

No comments: