Tuesday, August 31, 2004

Ansvarsfrihet beviljad?

DEMOKRATI Hela 96% röstade ja till att behålla Vrinnevisjukhuset i Norrköping, och ändå väljer landstinget att flytta delar av vårdapparaten från sjukhuset. Det innebär att de "struntar i folkviljan", menar TT i en närmast parodisk artikel.

Kanske ligger det något i att politikerna struntar i den direkta folkviljan. Men är det fel i detta fall? Samma landsting som gjort sig rikskänt genom besparingsåtgärder som prioriteringslistor, fann sig nu sittandes med ett resultat som sade att 96% av folket i en del av sitt område ville ha kvar just sitt sjukhus. Var pengarna ska tas, hade de inget svar på. Vems fel det var om ett styre störts av folkomröstningsresultaten, sade de inget om. Inga budgetar, inget ansvar, men en ack så tilltalande möjlighet att rösta ja till sjukvården.

Det är folkomröstningens ständiga problem i en representativ demokrati. Alla fall är inte lika extrema som detta, och vissa frågor kanske nästan är lämpade för folkomröstning. Men folkomröstningen som sådan inte bara underkänner den representativa demokratin, den skapar också svårigheter i systemet. Vem röstar inte för att få ha kvar sjukvården, om man inte behöver ta ansvar för en budget?

Det är ansvarslöst i dubbel bemärkelse.

No comments: