Tuesday, August 31, 2004

Oförnuftiga kyrkopolitiker

ÄKTENSKAPSFÖRBUD Av rubriken "Präster protesterar mot homovigslar" att döma verkar det som om prästerna rest sig som en man mot homosexuellas möjlighet att vigas. Det har de naturligtvis inte.

Men det finns högljudda röster inom kyrkan, och få förtroendevalda tycks stå upp mot att kyrkan utestänger troende par som söker dess välsignelse. I och för sig är bara 4 av 10 medlemmar av landets stiftsstyrelser mot homovigslar, men så är det bara 3 av 10 som står upp för dem.
Vi är ju splittrade som vi är. Med det är ju inte den här frågan som är isolerad, utan då är det ju en slags tolkningsfråga som ligger i botten. Den gäller både kvinnans plats i kyrkan, och de sexuella frågorna, så jag tror inte att denna fråga endast splittrar kyrkan, säger ärkebiskop KG Hammar

Det är självklart att en sådan symbolfråga kan bli infekterad. Äktenskapet är inte bara en ritual, utan betyder något enormt för de par som verkligen vill gifta sig. Att kyrkan då ska stänga ut dem på grund av en relativt tunn tolkning av Bibeln tyder mest på allmän (och föga överraskande) konservatism. När Ekot frågar honom om det är fel att homosexuella får vigas i kyrkan, sammanfattar prästen Anders Brogren hela problemet:
Ja, det är det. Något sådant har inte förekommit förut, det är bara på sista tiden detta har diskuterats.

För att tala med dominikanermunken och medeltidsfilosofen Thomas av Aquino: Skulle de inte bara kunna lyssna på det förnuft som Gud gett dem?

No comments: