Monday, August 02, 2004

Renlärig törstsläckare

RELIGION Tillkännagivandet att Englands högsta muslimska råd godkänt drycker som innehåller spår av några av de mest orena av saker - sprit och grisar - är handfasta bevis på att det renläriga kan moderniseras. Profeten Muhammed förbjöd antagligen spritdrycker snarare än etanol som bärare av smakämnen i läskedrycker, och griskött snarare än små mängder gelatin.

Privatmoraliskt kan man självklart fråga sig varför ett godkännande alls ska behövas. Men mer intressant är att nyheten bekräftar det Tomas Gür påpekade i senaste Liberal debatt: Religionernas eviga levnadsregler både kan och kommer omtolkas när samhället förändras, och religioner som islam kan (hör och häpna) förenas med en sekulär stat. När alltfler tycks likställa islam med islamism, är det något som tyvärr behöver understrykas.

No comments: