Tuesday, August 31, 2004

Sekthögern

EXTREMISTER Små extremistpartier har en tendens att splittras. SKP delades till ett flertal grupper. ND bröt sig ur SD. Nu delar sig Nationaldemokraterna igen.

De olika turerna i partistriderna verkar inte helt sannolika - en falang tar över ett kansli, en annan tar över ett annat, folk som kuppar hit och dit.

Sekthögern tycks splittras som sektvänstern en gång gjorde. Som KPML(r):s husband Knutna nävar, i sin bokstavstroende historiedeterminism, sjöng: "Det lär oss historien".

No comments: