Monday, August 02, 2004

Svår jämförelse

APOTEKSMONOPOL I Ekot påpekade man häromdagen att man efter den danska avregleringen av läkemedelsförsäljningen hade fått högre priser. Det kan mycket väl stämma, precis som det Svensk handels VD påpekade om att de svenska priserna (och Apotekets höga marginaler) kan pressas. Men vad säger det egentligen?

I en rapport som presenteras på Apotekets hemsida går man igenom olika nordiska erfarenheter av läkemedelsmarknaden. Där framträder inte bara frågor som är viktiga att ta ställning till vid en avreglering - ska rådgivning tillhandahållas på apoteken, ska vertikal integration tillåtas (som i Norge) m.m. - utan också viktiga ingrepp som finns i läkemedelsmarknaderna. I det danska fallet är det några som utmärker sig:
  • Marknaden omfattar inte alla receptfria läkemedel, utan rör bara ca 200 läkemedel
  • Förpackningar med smärtstillande medel får max innehålla 10 tabletter (att jämföra med en normal tub brustabletter, som innehåller 25 tabletter). I debatten innan avregleringen var man rädda för att ungdomar kunde utnyttja paracetamoltabletter vid självmordsförsök.
  • Butikerna kan inte välja att bara sälja t.ex. huvudvärkstabletter, utan måste ha ett visst minimisortiment
  • Marknaden dras naturligt mot kända märken, p.g.a reglering:
    I praktiken säljer butikerna enbart en mindre del av sortimentet med inriktning på väl kända varumärken. Detta val hänger samman med att butikerna inte får hjälpa kunderna med råd och information. Kunderna måste i princip efterfråga ett bestämt läkemedel i samband med försäljningen. Detta innebär att billigare generiska läkemedelsalternativ inte förekommer alls i butikerna, eftersom dessa varumärken är mindre kända för kunderna.

No comments: