Friday, September 10, 2004

Likhet inför lagen

RÄTTSFILOSOFI Förvånansvärt få har uppmärksammat det fallet "Joel" (eg. Jon Abbas) gav exempel på: Ojämlikhet inför lagen.
Tingsrätten tar i domen hänsyn till 22-åringens ogynnsamma uppväxtförhållanden. Han slapp livstids fängelse för mordet på Marcella Ahlberg, 15. Men 22-årige Jon Abbas har ändå ett mycket långt fängelsestraff framför sig - 14 år, beslutade Malmö tingsrätt på onsdagen.
            (Sydsvenskan)

Är uppväxtförhållanden verkligen något rätten bör ta hänsyn till? Det är ganska klart att man som politiker och medborgare bör ta hänsyn till den sociala bakgrunden till en del av brottsligheten (något som Liberala ungdomsförbundets gamle ordförande Fredrik Malmberg klokt påpekade vid sommarens kongress). Alltför många ropar idag på hårdare tag och försummar orsakerna.

Men efter att brottet begåtts, och den misstänkte hamnat i rättssystemet är det knappast lämpligt att en domstol - som i detta fall - försöker tolka personens bakgrund. Att det är väldigt svårt att bedöma någons bakgrund är ett skäl. Men principiellt handlar det om att likabehandling för likabehandlingens skull. Så länge som individer ska anses ha lika värde, vara lika myndiga och lika ansvariga för sina handlingar, bör deras bakgrund vara ointressant för rätten.

På statyer av (den romerska) rättens gudinna Justitia brukar hon avbildas med en ögonbindel. Det finns en anledning till det.

No comments: