Sunday, September 12, 2004

Darwin lever

KREATIONISM Det blir inget förbud mot evolutionsläran i serbiska skolor. Enligt BBC News
har en minister föreslagit att evolutionsläran bara skulle läras ut om kreationismen samtidigt fick ta plats i skolorna. Med tanke på dagens vederläggning av kreationismen är det otäckt att förslaget ens kom på tal.

1 comment:

Anonymous said...

Ja, vi skrev rätt utförligt om detta på Euroblog den 10 sept. Se http://www.karlsson.at/euroblog.htm#darwin

M.v.h.

Bengt O.