Sunday, September 12, 2004

Privatisera arbetsförmedlingen(?)

ARBETSMARKNAD SACO-ekonomen Ossian Wennström vill privatisera arbetsförmedlingen, skriver tidningen Lag och Avtal.
- Sverige borde pröva att låta arbetsförmedlingen lägga ut delar av sin verksamhet på privata aktörer. Det har prövats i flera år i Storbritannien och resultatet är positivt. Även fackföreningsrörelsen tycker det är bra.

För oss som vill se en större mångfald bland arbetsförmedlarna är resultaten från England klart intressanta. Enligt SACO-ekonomens debattartikel har det förvisso funnits problem i utformningen av systemet (med kontraktstider), men även om Sverige skulle "importera" dessa har reformen på det stora hela tagits väl emot. Av sittande Labour-politiker, såväl som av TUC. För den fackföreningsrörelse som det talas om i citatet ovan är inte något engelskt JUSEK, utan är brittiska LO.

Akademikerfackets opinionsbildning fortsätter att glädja.

1 comment:

Patrick said...

Antyder du att JUSEK skulle vara höger, eller vad? =)