Monday, September 06, 2004

"Vems" fabrik är det?

FÖRETAGSNATIONALISM Nog syntes ett mått av sårad nationell stolthet när Hela Sveriges Volvo såldes till utlandet. Risken för en hård och oförsonlig amerikansk företagskultur fanns förvisso, men den emotionella kritiken handlade om att landet förlorade "sitt" företag. Tänk, dessutom, om produktion flyttades bort från sitt ursprung.

Nu ställs den tanken på huvudet. GM vill koncentrera sin tillverkning av mellanklassbilar till en fabrik i Europa, och Trollhättan står mot Rüsselheim. Bara en fabrik kan finnas kvar. Och känslomässigt ligger Trollhättan i underläge - Rüsselheim var den stad där Opel grundades.
- Rüsselsheim ä r Opel. säger Peter Schirmbeck, historiker och chef för stadsmuseet.

Antag att Rüsselheim skulle gå segrande ur striden på grund av detta, trots att fabriken Trollhättan var överlägsen på flera punkter - hade lägre kostnader, dugligare arbetskraft etc. Tusentals arbetstillfällen raderas ut i Trollhättan, på grund av tanken att Tyskland skulle ha större "rätt" till märket Opel (inte av sakliga skäl, såsom att protesterna skulle skapa för kostsamt dålig PR el dyl). Vilka skulle reaktionerna i Sverige bli?

Antagligen liknar de inte upprördheten när Volvo såldes.

Därför borde striden mellan Trollhättan och Rüsselheim stämma till eftertanke. Man får hoppas att framtida företagare, politiker och ombudsmän minns hur de resonerade hösten 2004, när Trollhättan stod mot Opels hemstad.

No comments: