Saturday, September 04, 2004

Vem anställer en (ev.) sjukling?

SJUKSKRIVNING Det är inte en nyhet förrän någon gräver fram den. Hade någon läst förra numret av RFV:s webtidning [3.5mb PDF] (ett av dessa okända myndighetszines), hade de fått veta att antalet hälsointyg som begärts ut har ökat drastiskt. Mellan åren 2002-2003, när arbetsgivarna fick ta ansvar för en tredje veckas sjuklönebetalningar, ökade förfrågningarna om hälsointyg från 18500 till 25500.
— De som ringer säger ofta att de ska på anställningsintervju
och blivit uppmanade av arbetsgivaren att ta med papper som
visar hur mycket de varit sjuka, säger Marie Amrén, enhetschef
på telefonikundtjänsten vid Försäkringskassan i Stockholm.

Självklart är det Svenskt näringsliv som letat fram nyheten. När tredje sjuklöneveckan infördes innebar det ju att enskilda företag tvingades ta ett ansvar som de inte borde åläggas (ett ämne jag skrivit om tidigare). Det innebar att deras drivkraft att sortera bort potentiellt sjuka anställda ökade.

Det finns självklart fler förklaringar till att dessa drivkrafter ökat. En forskare vid Arbetslivsinstitutet lyfter fram att många verksamheter lagts ut på entreprenad de senaste åren, och menar att arbetsvillkoren har blivit hårdare i takt med att konkurrensen ökat.:
— Företagen måste snabbt kunna göra sig av med eller anställa personal beroende på om man vinner eller förlorar ett kontrakt. Det innebär också att de som anställs måste vara otroligt pålitliga och ha få sjukdagar, säger Annika Härenstam.
Men även om det kan ligga något i det, förklarar det inte varför ökningen varit så stor just åren 2002-2003.

En rimlig slutsats är att denna negativa sortering ökar när incitamenten att sortera ökar. Enhetschef Amrén ser en trolig utveckling ifall arbetsgivarna får ta ett större ansvar för sina anställda:
— Vare sig det är rimligt eller inte att begära registeruttag så tror jag att arbetsgivare blivit mer observanta på sina medarbetares hälsa. Och jag tror att det kommer att bli än vanligare när arbetsgivaren ska vara med och finansiera sjukförsäkringen med 15 procent från och med nästa år

No comments: