Tuesday, October 26, 2004

Fel fråga, dumt svar

AD-DOMEN Det blev inget stopp för arbetsmarknadens parter att tillsätta ledamöter i Arbetsdomstolen, enligt dagens dom från Europadomstolen. Men skulle en fällande dom egentligen ha spelat någon roll?
-Även om Sverige skulle ha fällts av Europadomstolen skulle det inte ha fått så stora konsekvenser för Arbetsdomstolen, kommeneterar Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd. Följden hade bara blivit att Arbetsdomstolens sammansättning hade behövt ändras i de mål där arbetsgivaren är oorganiserad. Och de målen är ganska få.
Också Kent Källström, professor vid Stockholms universitet, tycks mena att det var fel fråga som ställdes.
- I det här fallet borde han ha inriktat sig på domstolens oberoende. Något jäv är det inte fråga om.
Så frågan tycks vara fel ställd. Vinner staten målet, får AD vara kvar. Och förlorar staten målet, ja då får nog AD också vara kvar (om det politiska klimatet tillåter det). Arbetet med att trassla ut intresseorganisationerna från rättsväsendet tycks alltså fortfarande vara en politisk fråga.

No comments: