Monday, October 25, 2004

Präster i vita rockar


UNDERVISNING "The Crusade against evolution" är en lätt skrämmande artikel i senaste Wired. En ny version av "vetenskaplig" kreationism tycks vara på frammarsch i delar av USA. Målet är att underminera evolutionsläran genom att påpeka att det bara är en av många hypoteser.

Men, som en forskare påpekar, är faktiskt inte alla hypoteser lika sanna.
"What these people want is for there to be a debate," says Krauss. "People in the audience say, Hey, these people sound reasonable. They argue, 'People have different opinions, we should present those opinions in school.' That is nonsense. Some people have opinions that the Holocaust never happened, but we don't teach that in history."
Ändå släpps tänkandet in i undervisning i delar av USA (bl.a. i Ohio). Det är skrämmande vad en bunt ap-ättlingar kan ta sig för.

1 comment:

Anonymous said...

På det strikt vetenskapliga planet har evolutionsteorin svårt att hävda sig idag. Därför är debatter om detta sällsynt - eftersom det hotar att undergräva mkt annat av det vi håller för sant. Jag trodde själv, helt och hållet på evolutionen tills nyligen. Det som fått mig att tvivla är att det inom moekylärbiologins område totalt saknas data som stärker teorin, det är istället tvärt om. Jag uppmanar alla som vågar att själva undersöka detta. Bered er på att bli förvånade. Idag är evolution, ironiskt nog mera trosuppfattning än vetenskap. Det saknas fortfarande efter 150 år data som indikerar, än mindre bevisar evolutionen. En bra bok i ämnet är: "Darwin´s black box" av Michael J. Behe

/PL