Thursday, October 21, 2004

P2P Politics

PROPAGANDA Lawrence Lessig, mannen bakom Creative Commons-licenserna, har startat ett nytt projekt inför valet: P2P Politics. Där ska alla kandidaters (och stödgruppers) kampanjfilmer få spridas under CC-licensen.

Än så länge råder en klar slagsida till Kerrys fördel, eller åtminstone till Bushs nackdel. Till skillnad från Bush-kampanjen har såväl Kerrys som libertarianen Michael Badnariks (något mindre) kampanj, bidragit med filmer. Anti-bush-organisationen MoveOn.org står dock för merparten, och har bland annat donerat den klart välgjorda Child's pay.

Ojämnt. Obalanserat. Intressant är det i vart fall.

No comments: