Friday, November 05, 2004

Danska TCO mot AD-modellen

ARBETSRÄTT Den danska arbetsmarknaden har klarat hundra år utan AD av svenskt snitt, kan man läsa i TCO-tidningens webutgåva.
Medan facket i Sverige värnar om Arbetsdomstolens monopol på arbetsmarknadstvister är det självklart för danska facket att driva individuella arbetsrättstvister utanför AD.
Det danska systemet innehåller förvisso en partssammansatt specialdomstol, Arbejdsretten, men den behandlar bara tvister om kollektivavtal. Resten tas upp i det vanliga domstolsväsendet - precis som när en svensk arbetstagare börjar driva en process utan fackets hjälp (än så länge sker dock ev. överklagan till AD).

Självklart kan det uppstå tvister om var ett mål ska avgöras, när man har två olika system, som Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd (till 90% LO-ägt) påpekar. Samtidigt finns det de som hävdar att systemet utan en Arbetsdomstol av svenskt snitt fungerar. Lyssna bara på danska TCO.

No comments: