Saturday, November 06, 2004

Gör bloggar politiker moderata?

VAL Stämmer den tes som Harvard-forskarna Edward Glaeser och Giacomo Ponzetto lagt fram, kan bloggare och informationsspridare vara avgörande för hur extrem en presidentkandidat kan bli. Ur NY Times:
"If every time you say something in private to a religious group or a feminist group, it ends up on Drudge within three minutes in screaming headlines," Professor Glaeser said. "It's going to stop people from going to extremes."
"Extrem" betyder i det här sammanhanget mest "den som avviker från medianväljaren".

Av NY Times-intervjun att döma kan även andra av tankarna i Glaeser & Gonzettos statsvetenskapliga debattinlägg vara intressanta. Till exempel tycker sig författarna kunna förklara varför demokraterna och republikanerna under en längre tid strategiskt har glidit isär i religiösa frågor, och inte bara jagar medianväljaren. Med tanke på vad som visade sig i årets val, är det något som forskarvärlden gärna får försöka belysa.

1 comment:

Ola D Svedin said...

Förhoppningsvis inte. Ingen gillar moderater.

:)