Thursday, November 11, 2004

Delseger för irländska homoäktenskap

LIKABEHANDLING BBC rapporterar att ett irländskt lesbiskt par (vigt i Kanada) som av skattemyndigheterna har förvägrats samma förmåner som andra makar, ska få sin sak prövad. Om paret får rätt i sitt överklagande, kan det påverka hela den irländska familjerätten.

Den självklara vinklingen i tidningen The Irish Examiner var att skatterna för gifta par kan behöva höjas när man slutar särbehandla sambos och samkönade par. I ett sådant klimat är det trevligt att ha en rättighetskatalog (i form av Europakonventionen) att luta sig mot.

No comments: