Thursday, November 11, 2004

VISUALISERING En avskalad sida med nyhetsflödet sammanfattat i 100 bilder. Aldrig rikigt rätt, kanske. Bilden på Alan Greenspan har väldigt lite med Arafats begravning att göra. Men 10x10 ger ändå en intressant ögonblicksbild av vad som var nyheterna i ett visst ögonblick.

No comments: