Tuesday, November 02, 2004

Kina skryter med censuren

CENSUR På den kinesiska sidan Xinhuanet rapporteras det idag att regimen stängt 1600 internetkaféer på 7 månader.
China closed down 1,600 Internet cafes between February and August and imposed 100 million yuan, or 12 million US dollars, worth of fines for allowing children to play violent or adult-only games and other violations.
Att regimen kan göra något sådant är inte så förvånande. Enligt IDG.se, som tagit upp storyn, uppskattar tidningen Globe & Mail att ca 30 000 människor arbetar heltid för regimen med att övervaka internet.

Censur är inget som en imagemedveten stat skulle skryta med, och man kan tro att nyheten kommer från dissidenter och MR-aktivister. Så icke fallet. Källan till nyheten, Xinhua, är den statliga nyhetsbyrån. Klickar man på sidans "About us", och väljer delen "Concept", kan man läsa om Xinhuanets uppdrag:
Xinhuanet..com consistent principle is to persist in giving top priority to national interests, unswervingly uphold correct guidance to public opinion and safeguard the authenticity, authoritativeness and objectivity of news reporting.

På en engelskspråkig, internationellt inriktad del av Xinhuanet (där man bl.a. har bilder från tennisturneringen Stockholm Open) skryter regimen alltså med att man censurerar folket. På sätt och vis kan det sägas vara en Correct guidance to public opinion i väst.

No comments: