Monday, November 01, 2004

Nytt valsystem i USA (CO)?

VALSYSTEM Medborgarna i Colorado kommer inte bara att få lägga en röst i presidentvalet nu i veckan. De kommer också att få välja om de vill avskaffa det, i dess nuvarande form.
Next week the people of Colorado will decide whether to scrap the winner-takes-all electoral college system at the heart of US presidential elections in favour of a more proportional solution.
Går förslaget (Amendment 36) igenom blir Colorado den tredje där även minoriteten (för närvarande republikanerna) kan få ett inflytande över presidentvalet.

Winner-takes-all-systemet ger ibland märkliga utslag, och rubriken "Vad väger amerikanens röst?" i söndagens DN är värd att tänka på. Röstens vikt blir högst beroende på vilken delstat väljaren bor i. Att Gore kunde förlora presidentvalet trots att han hade fler röster, är faktiskt inget konstigt i ett (pluralitets-) majoritetsvalssystem. Hur valet i Florida sedan gick till är en diskussion för sig.

Som DN-artikeln förklarar ser systemet ut som det gör av historiska skäl. Tyvärr kan det fortsätta se ut som idag även i framtiden. Förslaget i Colorado kan gå i stöpet av realpolitiska skäl. Republikanerna var motståndare till Amendment 36 redan från början, och enligt Guardian har demokraterna i Colorado nu svängt i frågan. I takt med att opinionen svängde till deras fördel, blev de mindre benägna att stödja det nya valsystemet. Liksom högern i Sverige under 1900-talets början var de potentiella förlorare, som ändå ville ha utdelning för sina röster. Nu hoppas de på att vinna alla elektorsrösterna. Det är ett självförtroende som kan vara skadligt i längden.

No comments: