Monday, November 08, 2004

Manskvotering

LIKABEHANDLING Normalt sett brukar kvoteringsdebatterna röra sig om direktörsposter, platser vid elitutbildningar eller en fåtölj i något åtråvärt styrelserum. Nu handlar det om att vakta barn.
Malmös finanskommunalråd Ilmar Reepalu (s) vill ha positiv särbehandling av manliga förskolelärare. Det innebär att männen ska få förtur till anställning. Även om de kvinnor som söker jobbet har bättre meriter.
(Sydsvenskan)
Fallet är inte helt lätt. Utöver att det faktum att 93% av de anställda i den kommunala driften är kvinnor tyder på något, kan ett dagis tjäna på att ha en mer blandad personal. Annika Tiger skriver idag:
Barn behöver manliga förebilder på förskola, dagis och i skolan. Möter inte barnen några manliga förebilder inom så kallade "kvinnoyrken" ger det inte nästa generation några som helst impulser till att förändra sakernas tillstånd, utan rådande situation cementeras, såsom det gjort hitintills.

Det ligger en del i det. Men vad får man göra för att uppnå det målet? Man kommer inte ifrån att Reepalu inte utgår ifrån de lokala förskolornas prioriteringar, eller anser att de nyutexaminerade förskollärarnas rätt att bli behandlade som individer väger tyngre än sitt mål. Efter tre och ett halvt år på universitet (det som skiljer förskolläraren från barnskötaren) kan man tycka att förskollärarna förtjänar bättre.

Det blir nog inte lika mycket liv när det handlar om kvotering av förskollärare istället för direktörer, och män istället för kvinnor. Men, med undantag för det faktabaserade argumentet om manliga förebilder - om än diskriminerande, är det värt att ta på allvar när samhället ser ut som idag - är det precis samma princip det handlar om. En systematisk, regelstadgad särbehandling. Och det är anledning att ogilla Reepalus dekret.

No comments: