Monday, November 08, 2004

Antidarwinismen når Wisconsin

UNDERVISNING CNN rapporterar att Grantburg, Wisconsin godkänt att skolbarnen lär sig kreationism i skolan:
School officials have revised the science curriculum to allow the teaching of creationism, prompting an outcry from more than 300 educators who urged that the decision be reversed.
Tyvärr är det ingen enstaka händelse. Redan förra månaden kunde man (via capmag:s blog) läsa att evolutionsteori-alternativet "intelligent design" ska tillåtas i Dover, Pennsylvania (se denna text för en förklaring). Enligt Discovery institute, som arbetar för att skolor ska se darwinismen som en hopplös hypotes, har det dessutom drivits igenom pro-ID-lagstiftning i Minnesota.

Det är otrevligt att se hur folkvalda, om än i en än så liten del av USA, istället för att satsa på moderna läror, väljer att underblåsa utvecklingen mot att teologi och biologi sammanblandas.

1 comment:

Anonymous said...

"moderna läror" ...teorin om evolution fick genomslag på 1800-talet. De har fortfarande inte bevisats, utan är fortfarande - just teorier. Idag är dessa teorier försvagde jämfört med när de utarbetades. Teorin har visats vara pinsamt dålig på att förklara evolutionen på cellbiologins nivå. Kunskaper som inte fanns då teorin bildades. Läs: Darwins black box, Michael Behe