Wednesday, November 17, 2004

Men de uppfann ju ändå rösträtten

VERKLIGHETSFÖRANKRING?
Idéer som daghem och allmän rösträtt är båda produkter av den ryska revolutionen.

(Pär Johansson, ordförande för Revolutionär Kommunistisk Ungdom, reagerar efter Kalibers avslöjande)

No comments: