Wednesday, November 17, 2004

Världsfattigdomen på tillbakagång

FATTIGDOM Tack vare en stark tillväxt kan FN:s millenniemål om en halverad världsfattigdom till 2015 nås, enligt en uppskattning från Världsbanken (enligt Ekot).

Förra veckan kunde de också berätta om hur andelen av den sydostasiatiska befolkningen som lever på mindre än 2 USD/dag sjunkit från hälften till en tredjedel de senaste 5 åren.

Dessvärre halkar Afrika söder om Sahara efter ytterligare. Känslighet för oljepriser och fundamentala fel i ekonomierna har gjort att utvecklingen där har varit svag (läs mer i Guardian).

Men dessa länder utgör undantaget. I resten av världen visar rapporten att tillväxt inte bara handlar om att fler kineser får köpa bensinslukande bilar (eller att en liten flicka lär sig cykla). Det har också handlat om att lyfta miljontals människor ur djup fattigdom.

I år förutspås U-länderna få en tillväxt på ca 6.1%, och 2005-06 prognosticerar Världsbanken en tillväxt på strax över 5% årligen. Det bådar gott för världens fattiga.

1 comment:

Anonymous said...

Lite synd bara att de ständigt hungriga i utvecklingsländerna (heter det så fortfarande?) inte får in svensk radio, så att de blir varse nyheterna...

/
strÖm