Monday, November 15, 2004

Studierektor: All konkurrens dålig

KONKURRENS Konkurrensen gynnar bara elitens intressen, hävdar en vik. studierektor i Lund i senaste Universitetsläraren. Inte bara den akdemiska konkurrensen - all konkurrens.
-Konkurrensen är ett medel för att legitimera sociala klyftor. Hela principen med konkurrens är att fördela resurser ojämlikt på ett sätt som ändå framstår som rättfärdigt. Det gäller oavsett det är inom eller utom akademin, säger han.
(min markering)

I resten av artikeln talar studierektorn om problemen för dagens doktorander. De känns förvisso rimliga. Precis som för långtidsarbetslösa, kan vissa doktorander som inte får del av (högst) begränsade forskningsmedel nog hamna i en typ av utanförskap.

Men precis som på arbetsmarknaden är det inte trovärdigt att skylla på fenomenet konkurrens. Skulle resurserna bli mindre begränsade för att man vill avskaffa konkurrensen (på merit-basis), och skulle resurserna användas bättre? Även om dagens system kanske inte är perfekt, riskerar den "balans" mellan resurser och forskare som studierektorn talar om, att bli rejält förstelnad.

Och ser man till världen utom akademin, saknas det dessvärre inte exempel på hur folk försökt fullkomligt avskaffa konkurrensen. Det är något som missgynnat fler än bara den "elit" som studierektorn talar om.

No comments: