Sunday, November 14, 2004

På besök i censurens Kina

CENSUR Som en del i sin G2-serie om Kina, besökte Guardian internetkaféer i Kina, och berättade om landets inställning till informationsfrihet:
The seedy, illicit air of this cafe belies the fact that these venues are under official scrutiny. All customers must register with identity documents, ensuring that the country's internet police force - alleged to be 30,000-strong - can track them down easily. The government has also ensured that cafes install local filters to reinforce the nationwide censorship system dubbed "the Great Firewall of China".
Samtidigt är proxies populära, och många tar sig runt systemen (så gott det går) utan att bli infångade. På väldigt lång sikt kanske man kan säga som Jan Stenbeck: Technology triumphs over politics.

Men det är nog på sikt det. Vissa internetanvändare har åkt i fängelse, och nyligen skröt regimen med att de stängt 1600 internetcaféer permanent (Guardian tillägger att 18 000 stängdes mer tillfälligt). Rädslan för regimen finns där, och därmed också självcensuren.

Lagom stabilt.

No comments: