Friday, December 10, 2004

Schymans mandat

SCHYMAN
Är man invald för ett parti ska man lämna alla förtroendeuppdrag när man lämnar partiet.
Formellt sett är det som Lars Ohly säger fel. Riksdagsmandat är personliga (vilket understryks av Schymans 10 000 personvalskryss). Privatmoraliskt är frågan om inte partiet har Schymans politik att tacka för alldeles för många mandat för att kunna säga sådana saker.

Själv motiverar Schyman det hela på ett luddigare sätt. Hon representerar de feministiska väljare som svikits av alla partier, menar hon. Det är onekligen ett ganska snyggt sätt att stödja partilojalitet modell Vänsterpartiet, samtidigt som man bryter med partilojalitet modell Vänsterpartiet.

Men denna användning av folkviljan, det imperativa mandatet, är märklig. Det är väldigt svårt att tala om att representera den feministiska opinionen, i och med att den (i den mån man kan tala om den som enhetlig) nog snarare handlar om att se problem och skapa frågeställningar, än föreslå direkta lösningar. Liberalfeministiska Felira-nätverket har inte samma lösningar som Schymans Vänsterparti, även om båda kan tillämpa en problemdefinition ur könsmaktsperspektiv.

Det betyder inget för Schymans retorik i dagsläget, men det är feministpartiprojektets stora problem. Som professor Ebba-Witt Brattström (som själv tror och hoppas på ett feministparti) påpekade, finns det en risk för att Schyman-partiet bara blir en del i striden om (v)-väljarna.

1 comment:

Anonymous said...

ex-FOBO må ha helt 'andra lösningar' än Schyman, men så här definierar hon själv sin verksamhet http://www.felira.nu/ide.htm :

*främja feministiskt tänkande bland Sveriges liberaler.
*skapa nätverk/mentorrelationer mellan Feliror i alla åldrar.
*agera vakthund mot sexism i reklam, media och politiken.
*kampanja politiskt för att män ska ta mer ansvar i familjen.
*kräva lika lagar/skyldigheter/möjligheter oavsett kön.
*stötta feministiska projekt i förskolan, skolan och näringslivet.
*uppmuntra konsumentbojkotter av sexistiska skitföretag som exploaterar traditionella könsroller och framställer kvinnor som menlösa våp.

Innan punkter konkretiserats, är det svårt att bedöma dem. Alla punkter som inte utgör cirkelresonemang kunde lika gärna vara Schymans vad jag förstår. Jag brukar fråga vilka lagändringar som föreslås. Konkret, obekvämt, nyttigt och bra.

Själv hoppas jag givetvis på ett feministparti som svänger ihop runt 3,9% 2006 =)

/Anders
dibbuk.se