Sunday, December 19, 2004

Svenska modellen i Europadomstolen?

FÖRENINGSRÄTT För tre år sedan fastslog AD att arbetsgivaren fick göra avdrag från löner för att betala Byggnads för lönegranskning - även om de anställda inte var med i Byggnads. Det resonemanget värderas nu av Europadomstolen, rapporterar tidningen Lag & Avtal.

Domstolen kräver den svenska regeringen på en förklaring till varför granskningsarvodena ska tillåtas. Principiellt tycks fallet handla om huruvida den svenska modellen, stödd på kollektivavtal som de facto binder även icke-medlemmar, strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Denna inkorporerades i svensk lag 1994, och har använts för att fälla vissa avtal för MR-brott.

Det kan bli en riktigt intressant dom från Europadomstolen (ej att förväxla med EG-domstolen). Med så hög grad av fackanslutning som i Sverige (uppemot 80%) kan man kanske vidmakthålla en stor del av de lag-lika inslagen i avtalsmodellen även vid en fällande dom. Men det förändrar sannolikt grunden för systemet.

Risken att domen blir för snäv och mest bara behandlar det enskilda fallet finns självklart. Så oavsett hur det går, kan man bara hoppas att domen blir en stabil principiell grund som Riksdagen kan bygga vidare på.

No comments: