Sunday, January 02, 2005

Ehrenberg ger ut veckotidning

PRESSTÖD Vad är skillnaden mellan en webtidning och en veckotidning med samma innehåll? I fallet ETC kan det vara "minst 2 miljoner kronor". Eftersom presstödet inte är teknikneutralt börjar Johan Ehrenberg nu ge ut en veckotidning.

Kritiken mot att presstödet bara gäller tryckta tidningar blir något för presstödsutredningen att ta upp. Det är dock inte det största problemet de har att hantera. Enligt statliga Konkurrensverket innebär nämligen dagens presstöd för dagstidningar (drifts- och distributionsstöd) ett hinder för nya tidningar, utan att hindra tidningssammanslagningar och öka mediemångfalden.

No comments: