Wednesday, January 12, 2005

Engelsk livegenskap

IMMIGRATION I måndagens Guardian gör Felicity Lawrence en djupdykning i en svart ekonomi där lagarna tvingar in människor i en laglös värld.

Both Chinese workers and the Bulgarian said that they had heard of other workers being beaten by Mr Bespaly's bodyguards when they complained about their wages not being paid in full. "Anatoly made deductions from wages. Sometimes people refused to take it. On one occasion, an Iraqi worker got very upset and started to argue with Anatoly. Anatoly got four or five Russian men to beat him up," one Chinese worker said.

Och arbetar man illegalt i ett land där det råder hotfulla stämningar mot asylsökande och vissa invandrare, är man inte den första att gå till polisen.

Sorgligt nog beskriver artikeln bara den illegala arbetskraftens utsatthet, men glider förbi orsakerna. I inledningen antyder man t o m något bra om EU-fientliga UKIP som försöker "hold back the tide" - underförstått: mer Fästning Europa ger mindre utnyttjande (det bör kanske sägas att man i brittisk debatt ser EU som något som släpper in alltför många asylsökande i England). Och står EU, med dess förment luftiga gränser för halva problemet, står Anatolij och hans likar, smugglarna, och några giriga kapitalister för resten.

I ett gammalt nummer av arena förklarade Per Wirtén varför hela den tankegången är fel. Rikedomen som lockar arbetskraft från fattiga länder finns kvar oavsett regler. Men stängda gränser trycker ned den invandrade arbetskraften under jorden, ned i en svart ekonomi.

Wirtén hänvisar till siffror från The Economist, och för den slutsats som Guardian tyvärr missar, kan man vända sig till tidningens bittra konstaterande [pwd] om det verkliga problemet:
Yet the middlemen are not the fundamental cause of the tragedy. The Chinese cockle-pickers [som upptäcktes efter att de drunknat, min anm.] were, in the end, victims of the British determination to keep people out of their labour market. The reason why poor people from developing countries pay huge sums to get to Britain is that laws prevent them from getting in through the normal channels. If they could just buy a plane ticket, they would; and then they wouldn't end up in hock to “snakeheads”, working for slave-rates to pay off those debts.

Lite hårdraget, kanske. Men i grund och botten sant - problemet löses inte genom att man bara bestraffar de som för tillfället hållit arbetskraft som livegen (i väntan på att de betalar av resan och det falska passet). En sanning som lätt kommer bort när man, som journalisten, väljer att bara fördöma smugglare och oseriösa arbetsgivare.

No comments: